Spreek uw steun uit voor het Haags Klimaatpact

Haags Klimaatpact

2030 Klimaatneutraal; ook voor ‘ons Eigah’

Steden – met al hun inwoners, gebouwen en vervoer – stoten zo’n 70% van alle broeikasgassen uit. Steden hebben daarmee een groot deel van de oplossing van klimaatverandering in handen. Steden krijgen ook het meeste te lijden onder klimaatverandering. Alle reden dus om alles op alles te zetten om de opwarming te stoppen.

Ja, mijn organisatie steunt het Haags Klimaatpact!

Steun namens organisatie

Breed gedragen in de gemeenteraad

Met het Haags Klimaatpact neemt een stabiele meerderheid van 78% van de Haagse gemeenteraad haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering te beperken. Dat is een grote verantwoordelijkheid die alle gemeenten op de wereld met elkaar delen. 13 van de 15 politieke partijen in Den Haag staan achter het pact.

“Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Wij zetten daar gezamenlijk onze schouders onder.”

 

Wat is het Haags Klimaatpact?

Het Haags Klimaatpact gaat over energie, voedsel, gebouwen, banen, opleidingen en vervoer. Het pact pleit onder andere voor:

 • Den Haag is klimaatneutraal in 2030
 • Er komt een wethouder Duurzaamheid en Transitie
 • Integraal klimaatbeleid; het klimaat telt mee in alle beslissingen die de gemeente neemt.

Haags Klimaatpact; voor ons eigen belang

Eigen belang nu

Het Haags Klimaatpact is meer dan een klimaatmaatregel. Het pact biedt mooie kansen voor de stad:

 • Meer banen en een lagere werkloosheid
 • Lagere energierekening
 • Mensen krijgen verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. 
 • Het vergroot de veerkracht van de samenleving

Eigen belang later 

Met het Haags Klimaatpact levert Den Haag haar bijdrage aan het Klimaatakkoord van Parijs: om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C. Dat is ook uit eigen belang, vooral voor het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Den Haag wordt steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering:

 • Zeespiegelstijging
 • Extreem weer en overstromingen van wegen en kelders
 • Extreme hitte in versteende stadswijken
 • Vluchtelingen uit landen waar voedsel en water schaars worden vanwege klimaatverandering.

Haags Klimaatpact; noblesse oblige

Internationale Stad van Vrede en Recht

Als klimaatverandering ongehinderd doorgaat, worden voedsel en water in veel landen schaars. Mensen zullen vechten om het beetje wat we nog is. Of ze vluchten naar landen waar nog wel genoeg is. Als trotse thuisstad van het Vredespaleis, wil Den Haag conflicten in de wereld liever voorkomen dan genezen. Dat kan onder andere door zelf een stevig klimaatbeleid te voeren en een voorbeeld zijn voor andere steden. 

Welvarende landen meer mogelijkheden

Den Haag is een rijke stad in een rijk land. Wij hebben meer technologie en geld om problemen op te lossen dan andere landen. In Parijs hebben de wereldleiders afgesproken dat rijke landen sneller klimaatneutraal zijn dan minder rijke landen. Wij kunnen en moeten harder rennen dan minder welvarende landen.

De stad steunt het pact

Den Haag in 2030 klimaatneutraal. Dat is een operatie die z’n weerga niet kent. Gelukkig staat de gemeentelijke organisatie er niet alleen voor. Grote organisaties, buurtorganisaties, culturele instellingen, scholen, kinderdagverblijven en vele bewoners. De gemeente kan erop bouwen; de stad Den Haag staat achter het pact.

Meer steun van organisaties en bewoners

Ja, mijn organisatie steunt het Haags Klimaatpact!

Steun namens organisatie

Veel dank!

Deel deze pagina via: