Spreek uw steun uit voor het Haags Klimaatpact

Alleen als we samenwerken, kunnen we klimaatverandering de baas.

Negen Haagse politieke partijen hebben samen het Haags Klimaatpact geschreven en ondertekend. Nooit eerder in Nederland bundelden partijen – links en rechts – hun krachten zo eensgezind voor het klimaat. Om de gezamenlijke ambitie werkelijkheid te maken, is uw steun hard nodig.

Wat is het Haags Klimaatpact?

Met het pact willen de negen politieke partijen ervoor zorgen dat gemeente Den Haag haar bijdrage levert om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.

De negen partijen onder het pacten pleiten onder andere voor:

  • Den Haag is klimaatneutraal in 2030
  • Er komt een wethouder Duurzaamheid en Transitie
  • Integraal klimaatbeleid; het klimaat telt mee in alle beslissingen die de gemeente neemt.

Lees het volledige Haags Klimaatpact

Welke politieke partijen staan achter het Haags Klimaatpact?

VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren schreven samen het pact. In 2018 tekende ook de SP. Deze partijen vormen samen een meerderheid in de raad.

Negen partijen staan achter het Haags Klimaatpact

Wie omarmen het pact al?

Een groeiende groep bedrijven, ondernemers, NGO’s, scholen en burgers uit Den Haag (en daarbuiten!) laat weten dat het achter het pact staat.

Bekijk wie het Haags Klimaatpact omarmen!

Waarom is de steun van uw bedrijf nodig?

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan worden de kaarten opnieuw geschud. De raadsleden van negen politieke partijen achter het Klimaatpact en een groep van betrokken burgers zien graag dat het nieuwe college de ambities uit het pact overneemt in het coalitieakkoord.

Uw steun, de steun van een toonaangevende en vooruitstrevende organisatie, kan daarvoor van doorslaggevend belang zijn. Met uw steun laat u weten dat u achter de gezamenlijke klimaatambities staat. Daarmee geeft u het nieuwe college vertrouwen.

Ja, ik steun het Haags Klimaatpact!

Steun namens organisatie

Persoonlijke steun

Veel dank!

 

Deel deze pagina via: