Steun van bedrijven en organisaties voor het Haags Klimaatpact

Steun nu het Haags Klimaatpact

De raadsleden van dertien politieke partijen achter het Klimaatpact en een groep van betrokken burgers zien graag dat het nieuwe college de ambities uit het pact overneemt in het coalitieakkoord.

Uw steun, de steun van een toonaangevende en vooruitstrevende organisatie, kan daarvoor van doorslaggevend belang zijn. Met uw steun laat u weten dat u achter de gezamenlijke klimaatambities staat. Daarmee geeft u het nieuwe college vertrouwen.

Zeg ja tegen: 

  • Den Haag klimaatneutraal in 2030
  • Een wethouder Duurzaamheid en Transitie
  • Integraal klimaatbeleid

Bekijk wie het Haags Klimaatpact al steunen

 

Veel dank namens de opstellers van het Haags Klimaatpact!

 

Deel deze pagina via: