Wij omarmen het Haags Klimaatpact

Wie zijn de inwoners, burgerinitiatieven, organisaties en bedrijven die het Haags Klimaatpact graag beleid zien worden?

308 organisaties steunen het Haags Klimaatpact

183 bewoners hebben een persoonlijke boodschap achtergelaten

Uitgelicht

 


 

Organisaties

“Dat er NU lange termijn strategieën worden gemaakt met woningcorporaties, wijkinitiatieven, ondernemers en andere belanghebbenden. Het is keuzes maken, budgetten open stellen en vooral niet bang zijn. Onze wens is dat deze mentaliteit binnen circa drie jaar is doorgesijpeld in zowel gemeente, de markt als de bewoners van Den Haag.”

Klimaat Nerds

 


 

“Het is de uitdrukkelijke wens van de Vrienden van de Hofvijver dat overheid en bedrijfsleven op constructieve manier samenwerken om onze economie duurzaam klimaatvriendelijk om te vormen. Daar gaat een bewustwordingsproces aan vooraf. Vrienden van de Hofvijver zullen zich inspannen om met onze Vrienden en relaties een dialoog aan te gaan en hen te bewegen hierin mee te willen gaan. Het is twee voor twaalf en we moeten ons, groot- en kleinschalig, gezamenlijk tot het uiterste inspannen om ons klimaat, onze planeet en alles wat daarop leeft te behouden en te beschermen tegen verdere belasting en beschadiging.”

Vrienden van de Hofvijver


 

“Wij ondersteunen de Haagse klimaatdoelen van ganser harte!”

Stichting Carillon Den Haag

 


 

“The Hague Filmcommission staat klaar voor alle professionele filmers. We zien graag dat er in Den Haag gefilmd wordt, en dan het liefst zo duurzaam mogelijk. In praktijk is dat soms moeilijk, maar we zien nu al een verschil met pak weg 10 jaar geleden. Het gaat veel béter in alle sectoren van de film… belichting, transport, catering, decor of locatie management: ieder crewlid is zich bewust van zijn aandeel en alle beetjes helpen. Den Haag is ook aangesloten bij de branche organisatie ‘Green Film Making’.”

The Hague Film Commission

 


 

Met ‘Gratis drinkwater’ verminderen we het gebruik van fleswater/frisdrank in kleine plastic flesjes, blikjes en bekertjes. Bezoekers vullen hun herbruikbare drinkfles bij alle Refill waterpunten gratis met lekker koel kraanwater.

Door een Blue Bottle het gebruik van fleswater/frisdrank in kleine plastic flesjes, blikjes en bekertjes verminderen. Gebruikers vullen hun Blue Bottle bij alle ‘Gratis drinkwater’ Refill waterpunten met lekker koel kraanwater.

GOALS: minder plastic [zwerf]afval – bewustwording perfecte drinkwaterkwaliteit – waterdrinken voor een goede gezondheid

De Blue Bottle is een 100% recyclebare roestvrijstalen blauwe thermosfles met een keiharde poedercoating en de inhoud blijft 12 uur koud en/of 6 uur warm. De Blue Bottle = 100% recyclebaar = BPA vrij = 100% duurzaam en heeft een brede opening voor direct drinken. De 500 ml fles met Active dop heeft een fair price van €15,-.

Samen met [horeca]ondernemers zetten we een netwerk op van drinkwaterpunten. Zij tonen hun partnerschap met onze sticker op het pand, melden hun deelname op social media en worden opgenomen in Refill, de mobiele waterpunt-app.

‘Gratis drinkwater’ wordt volledig bekostigd uit de winst van the Blue Bottle.

* STIMULERING gebruik kraanwater
* TERUGDRINGEN van plastic afval
* VERMINDEREN van zwerfafval
* GROENE PROMOTIE van de locatie
* VERLAGEN van de carbon footprint
* PROFILERING met een duurzaam souvenir
* AANBIEDEN van dé scherp geprijsde thermosfles 2.0
* 100% duurzaam dagelijks gebruiksartikel

Gratis drinkwater

The Blue Bottle

 


 

“Varuna Marine Services streeft naar wereldwijde verduurzaming van de scheepvaart. De sector is verantwoordelijk voor 2.5% van de mondiale uitstoot van broeikassen. Wij ontwikkelen samen met partners slimme oplossingen om maritieme emissies omlaag te krijgen. Hier in Den Haag dragen we ook zelf bij aan een duurzame stad, bijvoorbeeld door alleen met openbaar vervoer of elektrische auto’s te reizen. Wij ondersteunen het Haags Klimaatpact in de hoop dat we nog vóór 2030 een klimaatneutraal Den Haag zullen zien.”

Varuna Marine Services

 


 

“Als strandondernemers danken we ons bestaan aan de zee en het strand, door deze stap te zetten laten we zien dat we actief zorg willen dragen voor onze omgeving en het klimaat. Elk seizoen gaan we actief stappen zetten om dichterbij de klimaatdoelen van 2030 te komen”

Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen

 


 

“De Uithof heeft duurzaamheid al lange tijd hoog in het vaandel staan. Met de meer dan 8000 zonnepanelen op het dak en het gebruik van de restwarmte die van de machinekamer komt, hebben we in 2018 de Green Key Gold mogen ontvangen. Daarom hebben we als 300ste bedrijf het Haags Klimaatpact getekend.”

De Uithof

 


“Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen.

De tijd dringt dat men de transformatie die dagelijks op Aarde wordt bewerkstelligd tot een halt brengt.

Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk.

Red onze Aarde – Word Aardebeschermer!!!”

Ik ben Aardebeschermer

 


 

“Wat er in Noord Oost Groningen gebeurt als gevolg van het gas winnen, is in andere delen van de wereld nog vele malen erger.  Kolenmijnen die grote gebieden onleefbaar maken e.d. Iedere week worden er 4 tot 5 natuurbeschermers in de wereld vermoord, terwijl het juist niet deze mensen zijn die een gevaar zijn voor de toekomst van de planeet. Alleen door politieke acties kan er een verschil worden gemaakt.”

Springfilm

 


 

“Het Haags Klimaatpact is een goed idee dat navolging zou moeten krijgen in andere delen van het land. Daarin zou wat ons betreft ook altijd moeten staan dat er maatregelen worden genomen om reizen met het vliegtuig te ontmoedigen.”

Red de Veluwe 

 


 

“De natuur als leermeester ook in de stedelijke energietransitie.”

True Nature Foundation

 


 

 

 

“Het is belangrijk om effectieve randvoorwaarden te creëren (d.w.z. wetten) om maatregelen te bevorderen die de opwarming van de aarde voorkomen en die vervuilers laat betalen.”

SlowTalk

 


 

 

“Klimaatneutraal zijn bereiken wij als we z.s.m. alle beleggingen uit de (klimaat negatieve) fossiele industrie halen en investeren in (klimaat positieve) renewable energiebronnen. En eventueel alleen (korte termijn) belangen in de “oude” industrie aanhouden die als bedrijf de switch willen en kunnen maken. En dat ook daadwerkelijk z.s.m. doen.”

Groen Goud

 


 

“Bij de strijd tegen klimaatverandering hoort een houding en aanpak zoals destijds bij de Deltawerken. Dit pact lijkt dat te bieden en betuig ik daarom mijn steun. We moeten vaart maken en er een succes van maken, zodat de volgende generaties ook hier profijt van zullen ondervinden. Leven in een veilig en gezond klimaat. Laten we ze het goede voorbeeld geven, hen niet teleurstellen, zorgen dat ze trots op ons zullen zijn, en op Den Haag.”

Studio Boba

 


 

“Wij zijn graag het voorbeeld voor andere sportverenigingen. Met een CO2 reductie van 1.350 ton CO2 willen we het goede voorbeeld te zijn voor alle sportverenigingen. Onder de naam ‘De Groene Steenbok’ werken wij aan de duurzaamheid bij hockeyclub Klein Zwitserland. Naast het hockeyen op ons mooi gelegen complex is aanstichter Ingrid Vogels gestart om de club te begeleiden met hun duurzaam programma. Na 2 jaar hebben we zonnepanelen en dynamische tophockey ledverlichting gerealiseerd en 65% bespaard op onze energie rekening.”

Hockeyclub Klein Zwitserland

Futureproof The Hague

 


 

“Eco-Schools heeft de wens dat alle scholen klimaat-/energieneutraal worden en daarmee het goede voorbeeld geven aan de samenleving. Leraren nemen energie, klimaat en duurzaamheid actief mee in het lesaanbod en leerlingen gaan zelf aan de slag om hun school duurzamer te maken. Scholen worden in deze wens informatie- en kenniscentra van de buurt als het gaat om energie en klimaat en wat wij als bewoners daar zelf aan kunnen doen.”

Eco-Schools

 


 

“Een subsidieregeling voor lage-temperatuur verwarming”

Augustus Warmte

 


 

“Een klimaatneutraal Den Haag, Nederland en wereld!”

Positief Links

 


 

 

“NS omarmt het Haags Klimaatpact. Met dagelijks meer dan 1 miljoen reizen met het OV en ongeveer evenveel bezoeken aan onze stations, heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij: in mobiliteit, veiligheid, emissies en bestedingen. Daarom vindt NS duurzaamheid belangrijk. Onze treinen rijden al voor 100% op groene stroom en de ambitie is om in 2020 volledig klimaatneutraal reizen mogelijk te maken.”

Nationale Spoorwegen

 


 

“Een door de VN geadopteerde Universele Verklaring voor Dierenwelzijn”

Stichting Atlantic Windmaster

 


 

“Plastic vervuilt niet alleen de wereld in een rap tempo, het zorgt ook voor broeikasgassen en draagt zo bij aan de opwarming van de aarde. Weinig mensen beseffen hoe verweven het klimaatprobleem met plastic is. Drastische reductie van plastic helpt het klimaat.”

Plastic Soup Foundation

 


 

“Wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan!”

Quartier Laak

 


 

“Natuurlijk steunt CaptainVR het Haags Klimaatpact!

 

CaptainVR

 


 

“Samen zetten we ons in voor een groene planeet en steunen uit volle overtuiging het Haags Klimaatpact.”

Buitenplaats Ockenburg

 


 

“Parkpop gaat voor groen. Want hoe duurzamer onze evenementen, hoe langer we er samen van kunnen genieten! Daarom worden continue diverse maatregelen genomen om het milieu zo min mogelijk te belasten.”

Parkpop

 


 

“Wij als Fawaka NL staan voor een duurzaam en bewust Nederland waaraan iedereen kan deelnemen, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of sociale omgeving. Duurzaamheid voor íedereen dus. Daarom ondersteunen wij het Haags Klimaatpact om zo het nieuwe college aan te moedigen een inclusief en breed gedragen klimaatbeleid te voeren.”

Fawaka Nederland

 


 

‘’Het Hoogheemraadschap Delfland werkt graag samen met de gemeente Den Haag op het gebied van klimaatadaptatie en circulariteit!’’

Hoogheemraadschap Delfland

 


 

“Wij streven naar een goed milieu en zullen alles bijdragen om in 2030 klimaatneutraal te zijn.
Wij steunen hiermee het Haags Klimaatpact.”

Cafe Restaurant Rootz

 


 

“Namens alle jonge professionals van KEK ondersteunen wij dit Haags Kimaatpact.”

Klimaat-en Energiekoepel

 


 

“Epicurieus hoopt dat de “carbon footprint” snel zal worden verminderd door zowel particulieren als bedrijven! We werken zelf 100% elektrisch en we streven ernaar om binnen 5 jaar ook zelf energie op te wekken dmv zonnepanelen.”

Epicurieus

 


 

“Ook Precious Plastic Den Haag steunt het Haags Klimaatpact! Samen op naar een klimaatneutraal Den Haag!”

Precious Plastic Den Haag

 


 

“House of Green gaat voor meer groen in de tuin en in de stad! Daarom steunen wij het Haags Klimaatpact”

House of Green

 


 

“ANNE helpt Alle Nederlanders Naar Energieneutraal. Te beginnen in Utrecht, maar Hagenezen en Hagenaars zijn altijd welkom:-)”

ANNE

 


 

“Instock zet zich in voor de transitie naar een groener en duurzamer Den Haag. Dit doen we door in ons restaurant te koken met producten die anders verspild zouden worden.  Laten we ons samen inzetten voor een klimaatneutraal Den Haag in 2030!”

Instock

 


 

“Met de juiste foodprint en footprint maken we samen, dat de Aarde duurzaam en vredevol wordt!”

Jantje The Veggie Doctor

 


 

“De ondernemers en organisaties aangesloten bij het platform Bewust Den Haag willen inspireren tot gezond, duurzaam en gelukkig leven in onze stad. We ondersteunen het Haags Klimaatpact dan ook van harte!”

Bewust Den Haag

 


 

“Natuurlijk steunt Atelier Sint Lucas dit mooie Haagse Klimaatpack!”

Atelier Sint Lucas

 


 

“Energie en transitie, dat is onze naam: Stroom.
Omdenken vergt creativiteit, en dat is wat we doen: kunst.”

Stroom Den Haag

 


 

“Natuurlijk doet Eau Eau Den Haag mee met dit initiatief!”

Eau Eau Den Haag

 


 

“Den Haag afvalvrij!”

Balkonton

 


 

“Onze missie? Een fossielvrij Nederland in 2030!
Samen staan we sterk!”

Qurrent

 


 

“Als klimaatneutraal ondernemende Hagenaar, kan ik natuurlijk niet anders dan volmondig ja zeggen tegen het Haags Klimaatpact!”

Pro EcoCoatings

De EcoSchilder – Ernst de Nobel

 


 

“Wij gaan voor een evenwichtige transitie!”

Brouwerij Scheveningen

 


 

“Ook Straw by Straw steunt het Haags Klimaatpact.”

Straw by Straw

 


 

“Dat ook ons nageslacht er plezier van heeft”

Stichting Trix

 


 

“Lang genoeg getalmd. Den Haag vergt daadkracht en hoe meer organisaties dit initiatief steunen, hoe beter!”

IVN Den Haag en Omstreken

 


 

 

“* Onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, buurtorganisaties en winkeliers hebben voldoende (financiële) steun nodig om invloed te kunnen uitoefenen op de veranderingen.
* Een duidelijke tijdslijn is nodig voor de lijst met punten waarnaar wordt gestreefd.
*  De klimaatmaatregelen mogen niet leiden tot vergroting van de inkomensongelijkheid.
* De kosten ervan moeten vooral worden gedragen door de 1% (topvermogens) en de transnationale bedrijven die hier actief zijn.”

Haagse Mug

 


 

“Een duurzame wereld laat zich niet beperken door stadsgrenzen. Toch kan een stad het voorbeeld geven dat anderen doet volgen. Laat Den Haag dit voorbeeld zijn. Het Werk Bedrijf steunt het Haags Klimaatpact en draagt op haar manier een steentje bij.”

Het Werk Bedrijf

 


 

“Wij realiseren kunst- en filmprojecten rondom microklimaten.
Een microklimaat is een klein gebied dat afwijkt van de omgeving.
Met onze projecten willen wij mensen stimuleren hun eigen sociale en ecologische milieu te veranderen.”

Laboratorium voor Microklimaten

 


 

“Wij steunen het Haags Klimaatpact omdat wij het als ingenieurs en adviseurs vanzelfsprekend vinden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bewust omgaan met onze omgeving zit in de genen van DGMR. Dagelijks helpen wij onze klanten bij het realiseren van een duurzamere woon- en werkomgeving, zodat mensen goed tot hun recht komen. Dat doen wij niet alleen in projecten in Den Haag maar ook in de rest van Nederland.”

DGMR

 


 

“De KB is de Nationale Bibliotheek en draagt vanuit de kracht van het geschreven woord bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Maar ook dragen we heel graag bij aan een groener en duurzamer Den Haag!”

Koninklijke Bibliotheek

 


 

“Het aanpakken van klimaatsverandering is essentieel om de meest kwetsbare kinderen op de wereld te beschermen. Daarom steunt UNICEF Nederland het Haags Klimaatpact 2030, want samen kunnen we bijdragen aan een schonere wereld voor kinderen.”

UNICEF Nederland

 


 

“Think Green, Think People, Think Local. World Forum The Hague steunt het Haags Klimaatpact!”

World Forum The Hague

 


 

“I’M BINCK is een onafhankelijk, open platform van en voor bedrijven, bewoners en organisaties die zich samen met de gemeente en ontwikkelaars actief willen inzetten voor een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige  Binckhorst. ”

I’M BINCK

 


 

“We zijn zelf druk bezig om de omslag te maken wat dit betreft. So sign us up.”

PIP Den Haag

 


 

“Meesterbakker Roodenrijs zegt volmondig ‘ja’ tegen Den Haag klimaatneutraal in 2030.  In de bakkerij proberen we altijd bewuste keuzes te maken hierin. We vinden het fijn dat er met het Haags Klimaatpact verbondenheid wordt gecreëerd met gelijkgestemden.”

Meesterbakker Roodenrijs

 


 

 

“Bij ADO Den Haag staan duurzaamheid en toekomstbestendigheid zeer hoog in het vaandel en daarom steunen ook wij het Haags Klimaatpact. Het is een uitstekend initiatief, dat goed past in de duurzame en groene visie van onze club. Hoe mooi zou het zijn als Den Haag in 2030 klimaatneutraal zal zijn? Daar moeten we met z’n allen voor gaan!”

ADO Den Haag

 


 

“Uiteraard steunt Samay het Haags Klimaatpact. We zien met onze eigen ogen de gevolgen van klimaatverandering in Bolivia en wij zetten ons in voor het bevorderen van duurzame ontwikkelingssamenwerking op nationaal en internationaal niveau en het stimuleren van een beter milieu en een groter milieubewustzijn op nationaal en internationaal niveau.”

Stichting Samay

 


“Ik steun het Haagse Klimaatpact omdat we er allemaal beter van worden. Ik wens iedereen een duurzame, gezonde en leefbare stad.”

Michael James Lucas Architect

 


 

“De Krijtman, Stoepkrijter des Vaderlands tekent voor het Haags Klimaatpact”

De Krijtman

 


“The Hague Earth Embassy (THEE) steunt voor 100% dat het Haags Klimaatpact uitgevoerd gaat worden want het past binnen onze missie. Het is belangrijk voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in de stad. Ook voor de huidige en toekomstige generaties van de Haagse Stad!”

The Hague Earth Embassy (THEE)

 


 

“Wij zien in de toekomst geen dak onbenut! De kansen liggen op het dak: van vegetatie, tot zonnepanelen tot dakakker.”

Rooftop Revolution

 


 

“TOP Initiatief, hoe kun je dat nu niet steunen?”

The New Farm

 


 

“MUSICON GELOOFT IN EEN GROENE TOEKOMST”

Musicon

 


 

“Amber steunt het klimaatpact van harte, en staat te trappelen om samen met de andere organisaties en bewoners impact te maken in Den Haag!”

Amber

 


 

“Wij steunen graag het streven naar een klimaatneutraal Den Haag!”

Haags Openbaar Vervoer Museum

 


 

“The future is not some place we are going, but one we are creating.”
Als adviseur en stadmaker zet ik mij met mijn bedrijf Kiemkracht in voor het opzetten van wijkondernemingen en het ontwikkelen van alternatieven voor de commerciële deeleconomie. Ik werk aan projecten die gaan over het vergroten van eigenaarschap van burgers en ondernemers bij de directe leefomgeving en sociale coöperaties rondom duurzame energie, lokaal voedsel en zorg in de wijk, waarin wederkerigheid, vertrouwen en samenredzaamheid belangrijke waarden zijn.”

Kiemkracht

 


 

“Cleaner Oceans, Brighter Smiles. #keepourplaygroundclean”

The Bamboo Brush Society

 


 

“Zeker zijn wij voor een schone en fijne wereld. En een schoon Den Haag.
Wij deden vorig jaar mee met de Climate song. En ondersteunen hierbij het Klimaatpact!”

Eigen: Hulp straatorkest

 


 

“Stichting Tuinen van Greens heeft als doel om een plek te creëren waarbij op een menswaardige manier met elkaar wordt omgegaan en waar naar maatschappelijke en duurzame oplossingen worden gezocht die op deze plek concreet worden. Uiteraard staan wij achter het Haags Klimaatpact. Maak Den Haag, groener, schoner en leuker!”

Stichting Tuinen van Greens

 


“Meer dan 220 organisaties staan achter het Haags Klimaatpact. Van Omniversum via ASN Bank en het Gemeentemuseum tot Staatsbosbeheer. Ik steunt het Haags Klimaatpact ook: Naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030 = nu al rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.”

Ombudsman Toekomstige Generaties

 


 

“Aan de vooravond staand van de transitie naar een nieuwe economie, waar duurzaamheid, sociaal en circulair ondernemen de belangrijkste factoren zijn, en waar licht een van de grootste bronnen van energiebesparing is, bieden wij alleen maar duurzame en circulaire lichtoplossingen die te repareren zijn, en die minimaal 100.000 uur mee gaan. Om een zo groot mogelijk effect te behalen is bewust worden van de noodzaak en samen werken aan een beter klimaat van essentieel belang. Daarom steunt GreenFox het Haags Klimaatpact.”

GreenFox

 


 

“TEDx The Hague staat achter het Haags Klimaatpact! Veel succes met dit initiatief. ”

TEDx The Hague “independently organised TED event”

 


 

“Kloosterbrouwerij Haagsche Broeder steunt van harte het Haags Klimaatpact.”

Kloosterbrouwerij Haagsche Broeder

 


 

“Ieder lokaal initiatief levert een bijdrage aan de klimaatdoelen wereldwijd, daarom ondersteunen wij het Haags klimaatpact.”

Gered Gereedschap

 


 

“Veranderingen in het klimaat hebben grote gevolgen voor kinderen: ze kunnen slachtoffer worden van armoede, droogte, honger en natuurrampen.
Het is tijd om met concrete stappen te werken aan de toekomst van onze kinderen; niet alleen internationaal maar ook nationaal en regionaal.”

Save the Children

 


 

“Prachtige landschappen vol wilde dieren, vogels en insecten, kortom: biodiversiteit, een gezonde bodem, helder water, blije boeren, heerlijk en gezond eten!”

Voedselkaravaan Den Haag

 


 

“Veel succes met de transitie naar duurzame warmte!”

Hybrid Energy Solutions

 


 

“We need the balls to make the right decisions. Let’s build a better world.”

A-dam Underwear

 


 

“Laat de kinderen mee doen. De toekomst”

School4Helden

 


 

“Den Haag energieneutraal? Het kan & moet. Wij ondersteunen het Klimaatpact daarom van harte.”

Juice on Wheels

 


 

“Bag-again biedt aan consumenten en bedrijven concrete oplossingen voor het hergebruiken van verpakkingen en verminderen van je plastic footprint. Wij geloven niet in de wegwerpmaatschappij maar in een maatschappij waarin hergebruik gestimuleerd wordt. De politiek kan samen met bedrijven en consumenten het verschil maken, we hebben elkaar nodig om de aarde te beschermen.”

Bag-again

 


 

“Met de kennis van nu doen wat nodig is!”

LUSTHOFxl

 


 

“Moge duurzaamheid in het goede klimaat gedijen. Net(Anders)Werken dus.”

Gezelschap van Gildehuizen

 


 

“Solar Skelter steunt het Haags Klimaatpact!”

Solar Skelter

 


 

“De aarde is prachtig en daar moeten we zuinig op zijn. Wij hebben helaas ook de kracht om haar te verwoesten en de toekomst voor de jongere generaties te ontnemen.
Het is daarom belangrijk om als persoon/onderneming de verandering in beweging te zetten en verantwoording zelf te nemen.
Wij steunen als volledig plantaardig restaurant het Haags Klimaatpact omdat wij van mening zijn dat de Gemeente voorop moet gaan lopen, willen de doelstellingen van Parijs worden gehaald. Onze wens is een leefbare aarde waarbij diversiteit van plant, dier en mens kan blijven floreren.”

Veggies On Fire

 


 

“De zorg voor het milieu en de gezondheid van wijnmakers en klanten bracht ons twee jaar geleden tot het besluit alleen nog biologische wijnen te voeren. Dat vraagt geduld, vakmanschap, zorg en misschien soms wat meer geld van de kopers, maar brengt veel meer. Leven in de wijngaard, karakter in de wijn en genieten bij de drinkers.
Zorg voor een duurzame stad mag z’n prijs hebben. Mme Bouquet draagt er graag aan bij, samen met zoveel mogelijk anderen, en hoopt dat het gemeentebestuur en andere Hagenaars en Haagse bedrijven en instellingen dat ook doen.”

Mme Bouquet

 


 

“Ook wij steunen het Haags klimaatpact.”

Monkey Town Den Haag

 


 

“We willen niet alleen goed onderwijs voor onze kinderen, maar ook een wereld die leefbaar is en waar in harmonie met de natuur geleefd kan worden. Wij steunen het Haags Klimaatpact!”

Basisschool Wonnebald

 


 

“Bomen en ander groen waren nooit eerder zó belangrijk voor onze stad als nu. De verwachte bevolkingstoename maakt het noodzakelijk dat de groenvoorziening in Den Haag prominent op iedere (politieke) agenda staat, net als de noodzaak om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Haagse bomen leveren een bijdrage aan de volgende 4 speerpunten:
1. Het temperen van de gevolgen van klimaatverandering in de stad, zoals de hitte-eilanden, wind- en wateroverlast;
2. Een gezonder leefklimaat: zoals betere luchtkwaliteit;
3. Een aantrekkelijker woon-, vestigingsklimaat voor bedrijven en een attractief bezoekersklimaat voor toeristen door verfraaiing van straat- en stadsbeeld, natuurhistorische en cultuurhistorische waarden. Rust in grote groengebieden blijft gewaarborgd;
4. Meer stedelijke biodiversiteit door verhogen van natuurwaarden.
Daarom:
– Streef ernaar dat bomen in de stad gemiddeld 100 jaar oud worden. Het kroonvolume telt.
– Ruimte nodig voor 39.000 extra bomen: 22.500 (inlopen achterstand kroonvolume) en 16.500 (meer ecosysteemdiensten vanwege meer bewoners).
– Waar halen we de ruimte vandaan? Substantieel ontharden in de openbare ruimte! In het licht van de voornemens uit het klimaatpact om milieuvriendelijke vormen van vervoer meer prioriteit te geven leent de infrastructuur zich hier het beste voor, in samenhang met flankerende maatregelen (zoals uitbreiding OV, verbetering fietsmogelijkheden e.d.).”

Bomenstichting Den Haag

 


 

“Staatsbosbeheer steunt van harte het Haags Klimaatpact.”

Staatsbosbeheer

 


 

“Wij hopen dat het gemeentebestuur van de komende jaren zich serieus (met alle consequenties dus) bezig houdt met klimaatbeschermende maatregelen. Als openluchttheater leven we midden tussen de bomen,  de planten en de dieren en ook daar willen we de diversiteit behouden. Afgezien nog van het feit dat we erg afhankelijk zijn van het weer!”

Zuiderparktheater

 


 

“Boulderhal de Campus steunt het Klimaatpact. Met breed gedragen initiatieven komen we steeds een stap dichter bij een duurzamere wereld.”

Boulderhal de Campus

 


 

“Ik hoop dat Den Haag zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt!”

Groen met Saar

 


 

“Verduurzamen kan ook het culturele klimaat ten goede komen.”

Koninklijke Academie van Beeldende KunstenKoninklijk Conservatorium,

samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag

 


 

“Vandebron is een energiemarktplaats met als doel de energiemarkt eerlijker, transparanter en duurzamer maken. We zijn een bedrijf met een missie: zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie.”

Vandebron

 


 

“De Passage Den Haag steunt natuurlijk het Haags Klimaatpact.
De Passage probeert uiteraard ook zelf haar steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Uitgangspunt bij de ontwikkeling en realisatie van de Nieuwe Haagse Passage was dan ook de internationale BREEAM standaard.  Dit heeft geresulteerd in een ontwerpcertificaat BREEAM-NL Nieuwbouw Good welke in 2011 is uitgereikt uit handen van de Dutch Green Building Council. De Nieuwe Haagse Passage was hiermee het eerste project in Den Haag met dit duurzaamheidskeurmerk dat bovendien ook is gerealiseerd.”

De Passage Den Haag

 


 

“Sinds de oprichting in 1974 staat duurzaamheid al centraal bij Dille & Kamille. Dat is te merken aan het assortiment vol natuurlijk materialen, planten en tijdloze artikelen. Bovendien kijk je vanuit onze Haagse winkel bijna uit op het Torentje van Mark Rutte. Wij als Dille & Kamille kunnen dan ook niet anders dan dit Haags Klimaatpact steunen.”

Dille & Kamille

 


 

“De aarde is van niemand, maar we moeten er wel met z’n allen voor zorgen. Ieders tijd is evenveel waard bij onze tijdbank. Je wordt niet extra rijk door een uurtje olie uit de grond te pompen in plaats van een uurtje komkommers oogsten. Wat in onze aarde zit zou er alleen uit mogen komen als het zichzelf niet weer beschadigt. We moeten uit deze vicieuze cirkel, daarom tekenen wij dit klimaatpact.
Onze bank streeft naar een gelijkwaardige en duurzame samenleving, om te beginnen in onze eigen stad!
1. Waar onze economie niet afhankelijk is van het uitputten van grondstoffen uit onze aarde.
2. Waar het voor elkaar zorgen centraal in de economie staan in plaats van winst maken door het uitbuiten van mensen.
3. We willen dat iedereen waarde kan creëren met wat je het leukste en beste kan zonder alleen afhankelijk te zijn van Euro’s.”

Timebank.cc

 


 

“Onze kustlijnen worden onder vuur genomen door de gevolgen van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel en krachtiger stormen verkleinen onze stranden en verminderen het vermogen van het publiek om van deze speciale plekken te genieten. Verontreiniging door fossiele brandstoffen verandert de chemie van de oceaan en bedreigt het leven in zee en hele ecosystemen. Verandering hierin start allemaal bij onszelf, bedrijven, organisaties, gemeentes, overheden dus we zullen dan ook hard moeten werken dit samen aan te pakken. Wij ondersteunen het uitdragen van de Haagse Klimaatpact en zijn van mening dat andere gemeentes hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Samen sterk voor het klimaat.”

Surfrider Foundation Holland Coast

 


 

“Wat een goed initiatief en mooi voorbeeld voor de rest van de steden! Uiteraard steunen wij het Haags Klimaatpact. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie (duurzame) toekomst!”

Haagse Schatten

 


 

“Uiteraard steunen wij het Klimaatpact! Samen staan we sterk en kunnen we de energierevolutie in volle vaart voortzetten. Wij dragen ons steentje bij door zoveel mogelijk huishoudens te voorzien van schone zonnestroom!”

Sungevity

 


 

“GA TOCH FIETSEN en verban alle scooters uit de stad!!”

Beer Fietsen

 


 

“We steunen het Klimaatpact omdat we geloven in een betere wereld en daar graag samen stappen voor zetten.”

Groene Moslims

 


 

“Wij ondersteunen het Haags Klimaatpact van harte, en zullen er vanuit onze club zo veel mogelijk aan doen het (op tijd) te realiseren.”

Meer groen? Zelf doen!

 


 

“Laten we meteen gaan voor ‘klimaat positief’ i.p.v klimaat neutraal!”

Windowfarms.nl

 


 

“Crossing Border steunt de doelstellingen van het Klimaatpact.”

Crossing Border

 


 

“Pure Energie (5 keer op rij de groenste energieleverancier van Nederland) steunt het Haags Klimaatpact van harte. Het Klimaatpact laat vooral zien dat duurzaamheid op alle vlakken nodig is. Het moet overal in de samenleving terugkomen. Ook kan deze omslag in de samenleving alleen tot stand komen als inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden er samen aan werken. Pure Energie is ook zeker bereid daar een bijdrage aan te leveren, vanuit de expertise die het bedrijf heeft in het opwekken en leveren van groene stroom uit wind en zon. Dat doet het bedrijf graag samen met de lokale samenleving, bijvoorbeeld in samenwerking met energiecoöperaties of door particulieren te helpen bij het installeren van zonnepanelen. Zo pakken we met elkaar ook de kansen die er zijn bij de omslag naar een duurzame samenleving.”

Pure Energie

 


 

“Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen. Dit doen we door onze bezoekers virtueel naar andere plaatsen te brengen en ze daardoor meer wereldburger te maken.”

Omniversum

 


 

“Wij steunen het Klimaatpact volledig en zijn met ons initiatief volop bezig om invulling te geven aan duurzaamheid.”

Gilde plus SVV Scheveningen

 


 

“Museon ondersteunt “Den Haag klimaatneutraal in 2030″ met tentoonstellingen en acties, zoals Zon op het Museon.”

Museon

 


 

“Theater De Vaillant is het Cultuuranker van stadsdeel Centrum, Schilderswijk en Transvaal. Als elk ander weten wij dat een goed milieu bijdraagt aan welzijn en een gezonde toekomst, en dat nemen wij ruim. Vanwege onze programmatische aanpak voor en met heel uiteenlopende mensen en groepen in onze omgeving zijn wij voorbeeldstellend genoemd.  Binnen ons vermogen doen wij er alles aan om cultuur als investering in een gezonde toekomst te zien. De schillen en de dozen van ons leerwerkbedrijf scheiden wij apart, onze stroom is groen, onze lampen zuinig. Want een beter milieu begint bij ons zelf, in de ruimste zin des woords.”

Theater de Vaillant

 


 

“In de hedendaagse maatschappij speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Klimaatverandering heeft steeds meer effect op ons dagelijks leven. We zien de temperaturen stijgen waardoor de aarde langzaam opwarmt. De zomers worden natter en de regenbuien steeds heviger. Daarnaast is ook steeds vaker de schaarste van grondstoffen onderwerp in het nieuws. Niet de rokende fabrieksschoorstenen en uitlaatpijpen, maar de 8 miljoen gebouwen in Nederland zijn de grootste vervuilers van ons land.  Met een duurzame en pragmatische visie zijn gebouwen gezonder, aantrekkelijker, inspirerender, energiezuiniger en winstgevender te maken. Een duidelijk en fris perspectief op een gebouw. Een groene visie op vastgoed!”

Kernwaarde Groen

 


 

 

“Wij steunen ieder initiatief wat zich inzet voor een duurzamere wereld.”

Duurzame broedplaats De Ceuvel

 


 

“Maar natuurlijk omarmt Goed Eten het Haags Klimaatpact! Vele handen maken lichter werk.”

Goed Eten

 


 

“De ‘YanBike’ is een vierwielige ligfiets.
Hij is nog in ontwikkeling, maar is bedoeld om er veilig en prettig mee te kunnen fietsen.
Omdat hij heel licht rijdt, is er niet direct een elektrische ondersteuning nodig.
De fiets is, door z’n speciale vierwiel-besturing, heel wendbaar en geschikt voor in de stad.
Omdat de steden dicht slibben, komt er behoefte aan klein vervoer voor de korte afstanden.
Men zou van de ‘Yanbike’ ook een één persoons-elektrische stadsauto van kunnen maken.”

Meer over de fiets en de stichting die hier uit ontstaan is:
Ik wil fietsen

 


 

“Karsten & Kuiper werkt aan een duurzame toekomst.
Door op 1 locatie te koken besparen we allemaal in producten, afwas, verpakking en vervoer.
Daarnaast is het ook nog heel erg lekker ;-)”

Karsten & Kuiper

 


 

“Uiteraard steunen wij, de exploitanten van de Indoor Beach Accommodatie Lindobeach, het Haags Klimaatpact.
Intern zijn wij al druk doende met het CO2 neutraal exploiteren van de sportaccommodatie.
Hiertoe hebben we LED verlichting laten aanleggen, evenals Infrarood verwarming .
Op dit moment zijn we druk doende met plannen om het dak van de sportaccommodatie te voorzien van een groot aantal zonnepanelen waardoor we een groot deel van de benodigde energie voor verlichting en verwarming door middel van elektriciteit door middel van zonnepanelen kunnen opwekken.
Ook de omvorming van de douche verwarming van gas naar elektriciteit zijn we aan het onderzoeken. Lindobeach steunt niet alleen het Haags Klimaatpact maar is er ook druk mee bezig.”

Indoor Beach Accommodatie Lindobeach

 


 

“Wie wil er nu niet meewerken aan een schone wereld. Op dit moment maken we ons nog allen schuldig aan vervuiling of wij nu willen of niet. Samen kunnen we veel meer bereiken. Daarom steunt restaurant The LeaF het Haags klimaat pact”

The LeaF

 


 

“Dat iedereen de wens koestert om de aarde even goed of beter achter te laten voor toekomstige generaties.”

O my Bag

 


 

“Smash is voorstander van een duurzame samenleving en steunt vanuit dat standpunt dit Haags Klimaatpact.”

Smash Huisartsenpost

 


 

“Samen op weg naar een CO2 neutrale toekomst. Het Venduehuis draagt graag haar steentje bij aan deze ambitie. We willen toch allemaal dat de wereld leefbaar blijft voor onze kinderen?”

Venduehuis

 


 

“Dagelijks liggen wij in de zee, staan we met onze voeten in het zand en kijken we uit over de horizon. Wij zijn gezegend met een unieke plek in de randstad waar we kunnen genieten van de natuur en de surfers die bij ons komen. Wij steunen het Haags Klimaatpact omdat wij graag de wereld in Balans zien. Den Haag kan hier als grootste badplaats van Noord Europa en surfcity van Nederland en voorbeeld in zijn.”

Hart Beach

 


 

“De Humanity Cab is een sociale onderneming die wordt gerund door Eritrese statushouders. In Den Haag rijden zij met de elektrische fietstaxi en hopen zo een duurzame plek in onze stad te vinden. Humanity Cab staat achter het Haags Klimaatpact!

Eritrea Fietst – Humanity Cab

 


 

“De Vegetarische Slager steunt het Haags Klimaatpact! Voor natuur, milieu, klimaat, biodiversiteit en onze voedselvoorziening.”

De Vegetarische Slager

 


 

“De energietransitie in Den Haag is net zo noodzakelijk voor het klimaat als het behoud van de bomen, de duinen, het strand en het mooie Hollandse landschap!”

 

Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

 


 

“Noordzee Boardstore steunt het Haagse Klimaatpact en staat voor een schonere stad, maar vooral een schoner strand en minder vervuilde Noordzee.”

Noordzee Boardstore

 


 

“Happy Tosti omarmt het Haags Klimaatpact. Samen voor een beter klimaat!”

Happy Tosti

 


 

“The Future is now!”

Vijf voor Twaalf

 


 

“De naam Humanity House staat voor ‘Huis voor menselijkheid’. Een plek waar ruimte is om het menselijke verhaal achter rampen en conflicten in de wereld te horen, zien en beleven. Het klimaat is een belangrijke oorzaak voor conflict en leidt tot grote migratiestromen. Een klimaatpact is dus van wezenlijk belang, niet alleen voor ons hier in Den Haag, maar ook voor mensen wereldwijd.

Het Humanity House biedt in haar museum de ervaring hoe het is om een ramp of conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstellingen aanverwante thema’s voor het voetlicht.”

Humanity House

 


 

“Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 1/3 van de CO2 uitstoot. De komende jaren worden er honderdduizenden woningen bijgebouwd in Nederland. Laten we dat dus zo duurzaam  mogelijk doen!

Met materialen en productiemethoden die het milieu zo min mogelijk belasten, energieneutraal & gezond. Sustainer Homes laat zien dat het kan binnen de huidige regelgeving met bestaande technieken. Wij steunen het Haags Klimaatpact!”

Sustainer Homes

 


 

“Veel ontwerpers werken aan duurzame oplossingen binnen productieprocessen, doen onderzoek naar materiaalgebruik of werken aan circulaire innovaties. Festival Designkwartier ondersteunt deze initiatieven en geeft deze ontwerpers al sinds de eerste editie in 2014 een podium en maakt daarmee duurzame ontwikkelingen voor een breed publiek toegankelijk.”

Festival Designkwartier

 


 

“De Zeeheldentuin is een duurzame stadstuin. Een initiatief van bewoners uit het Zeeheldenkwartier, ondersteund door bewonersorganisatie De Groene Eland en ondernemers uit de wijk. Wij  steunen de klimaatambities van harte.”

Zeeheldentuin

 


 

“Sinds 2016 zet Vince.delivery de Haagse horeca al op zijn kop door ondernemers te voorzien van een groene en sportieve oplossing om hun eten on demand bij hun klanten te krijgen. De tijd van vervuilende bezorgscooters is nu namelijk echt wel voorbij!

We ondersteunen het Haags Klimaatpact dan ook van harte en leveren er met veel plezier elke dag weer een kleine bijdrage aan.”

Vince.delivery

 


 

“Duurzame tassen voor iedereen!

Wij zijn ontstaan vanuit onze droom dat alle plastic tassen in de toekomst vervangen zullen worden door biologisch afbreekbare tassen en dat er voor het maken van papieren tassen géén bomen meer omgehakt worden. Daarom leveren wij alleen écht duurzame tassen!

De zorg voor ons milieu, de natuur en de gevoelde verantwoordelijkheid nu, maar ook voor hen die na ons komen, onze kinderen en toekomstige generaties om in een schone en milieuveilige wereld op te groeien wordt gelukkig door steeds meer mensen en organisaties gedeeld, zoals het Haags Klimaat Pact.

Natural Bag is een onderneming die aan bedrijven en organisaties verkoopt die zich in dit streven herkennen. Het afnemen van een Natural Bag® is een eco-logische beslissing op weg naar een schonere leefomgeving, en mondiaal gezien een schonere aarde.”

Natural Bag® – Natuurlijk bio & logisch!

Natural Bag

 


 

“Super initiatief!”

Lola Bikes & Coffee

 


 

“Uit het akkoord: ‘De gemeente stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven en creëert de noodzakelijke voorwaarden om deze tot een succes te maken. Ondernemerschap van Haagse burgers, of dat nu commercieel is of coöperatief, wordt een van de pijlers van de transitie. Daarbij hoort actieve ondersteuning door de gemeente.’

Eens. Aanvullend op die actieve ondersteuning door de gemeente: ook in de zin van concentreren van budgetten met focus op de grote groene thema’s.  Om bijvoorbeeld (een deel van) de vele vrijwilligersuren te vergoeden die nu nog gratis zijn.  Zodat burgerinitiatieven ook na meerdere jaren stand houden en resultaten blijven boeken.”

Duurzaam Bezuidenhout

 


 

“Ook in de toekomst!!
Het Nationale Theater wil in haar zalen hét gemeenschapshuis zijn van Den Haag voor jong en oud. Een laagdrempelige plek voor kunstbeleving, debat en ontmoeting.
Nu en in de toekomst en daarom is dit Haags Klimaatpact zo belangrijk.
De 214 jaar oude Koninklijke Schouwburg staat aan de wortels van de Haagse theatertraditie. We tonen er het mooiste en meest bijzondere toneel dat in Nederland en Vlaanderen gemaakt wordt. Ook van cabaret, muziektheater en opera kunt in de KS blijvend genieten.
Toen Theater aan het Spui 25 jaar geleden de deuren opende, was het het eerste nieuwgebouwde vlakkevloertheater van Nederland. Sindsdien is het een toonaangevende ruimte voor spannende en avontuurlijke toneel- en dansvoorstellingen.
Het industriële maar intieme Zaal3 is al 5 jaar een laboratorium voor podiumkunstenaars, waar veel jonge theatermakers het Haagse publiek voor het eerst ontmoeten.
In de HNT Studio’s maken wij onze eigen producties. Soms nodigen wij er bezoekers uit, voor try-outs of exclusieve voorstellingen. In de Studio’s zit u dichtbij de makers!”

Het Nationale Theater

 


 

“Lush steunt het Haags Klimaatpact”

Lush

 


 

“MKB Den Haag staat achter het Haags Klimaatpact. We zien kansen voor onze leden en helpen graag de punten uit het pact concreet te maken.””

MKB Den Haag

 


 

“Duurzaamheid en mensenrechten beginnen op lokaal niveau, de stad den haag en haar inwoners laten hiermee zien koploper te willen zijn en werkelijk de stad van vrede, recht en duurzaamheid te worden!”

Justice & Peace 

 


 

“De aarde is een prachtige planeet die wij met zorg moeten behandelen en beschermen. Daarom steunt Utopie Advocaten het klimaatpact. Dat doen wij in het recht, maar ook bij de dagelijkse keuzes die wij als organisatie en als mensen maken. Wij rekenen de komende periode ook op de inzet en steun van de gemeenteraad en het stadsbestuur. Maak er wat moois van!”

Utopie Advocaten 

 


 

“De coöperatieve vereniging Utopie biedt in haar culturele vrijplaats ruimte aan idealen. Initiatieven die streven naar een duurzame, mens- en natuurvriendelijke samenleving kunnen elkaar in de vrijplaats ontmoeten, zich presenteren en organiseren. Het horeca-aanbod van Vrijplaats Utopie is biologisch. Op deze manieren draagt Vrijplaats Utopie bij aan de klimaatambities van Den Haag.”

Vrijplaats Utopie

 


 

“De wijkverwarming van 10.000 huizen op Ypenburg is CO2-neutraal in 2025.”

Bewoners Platform Ypenburg Nu

 


 

“Op naar een energie/ CO2 neutrale samenleving!”

Hypotheekshop Den Haag Bomenbuurt

 


 

“Werkgelegenheid via circulaire economie!”

Made In Moerwijk

 


 

“Het wordt tijd om nu eens beleid af te stemmen op de wetenschap en niet langer te dralen onder druk van grote multinationals die niet het algemeen belang als voornaamste drijfveer hebben.”

Haag & Duin Advocatuur

 

 


 

“Schone lucht, schone longen!”

Longfonds

 


 

“Meer mensen op de fiets door de Haagsche Stadsfiets of Haagsche OV deelfiets neer te zetten. Half juni presenteren wij onze eigen Haagsche stadsdeelfiets. Door Park en Bike parkeren meer mensen aan de rand van de stad en gaan op de fiets verder. Hiermee dragen wij oplossingen aan die voor 100% kunnen meewerken aan het doel in het klimaatpact om in 2030 Den Haag emissie neutraal te hebben.”

Haagsche Stadsfiets

 


 

“Wist je dat er zo’n 18 kg CO2-uitstoot zit in de gemiddelde onderbroek? Plus zo’n 700 liter water en tonnen landbouwgif? Bij Saint Basics proberen we daar iets aan te doen, onder meer met boxers, hipsters en slips van eucalyptus. Zo’n 95% milieuvriendelijker dan katoen, 80% minder landgebruik en 96% minder waterverbruik. It feels good to be a Saint!”

Saint Basics

 


 

“Den Haag klimaatneutraal in het jaar 2030. Een grote opgave, maar met alle kennis en kunde in de stad én de wil om er echt voor te gaan gaat het lukken! Klimaatplein.com staat klaar met tips, succesvoorbeelden en online tools om Haagse organisaties verder te helpen.

Verhalen met positieve klimaatimpact delen vanuit de stad? Mail ze ons en wij verspreiden ze graag!”

Klimaatplein.com

 


 

“TrashUre Hunt wil graag wonen in een duurzame, klimaatneutrale schone stad. Samen kunnen we de energietransitie in onze stad versnellen door mensen te activeren en bewust te maken.”

TrashUre Hunt

 


 

“PaperWise is papier en karton van landbouwafval, de stengels en bladeren die overblijven na de oogst van onze voedselgewassen. De milieu impact ligt 47% lager dan FSC-papier van bomen en 29% lager dan recycled papier.

Gebruikers van PaperWise geloven in de circulaire economie, geven landbouwafval een 2e leven, voorkomen verspilling en dragen daarmee positief bij aan Het Haags Klimaatpact.”

PaperWise

 


 

“Wij willen wonen in een duurzame, klimaatneutrale en schone stad. Samen kunnen we de energietransitie in onze stad versnellen door mensen te activeren tot het besparen, opwekken en groen inkopen van energie.
We willen actie niet uitstellen en daarom steunen we het klimaatpact. Samen maken we het verschil, vandaag.”

070Energiek

 


 

“Klimaatverandering is een globaal probleem waarvan we de grote effecten pas over jaren gaan voelen in Nederland. In andere delen van de wereld is dit al jaren een realiteit en zorgt het voor serieuze problemen zoals voedsel en watertekorten, armoede, conflicten, ziektes en migratie.
We moeten echt voorkomen dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde boven de 2 graden uitkomt als we voor onze kinderen een wereld willen behouden waarin zij ook dezelfde kansen krijgen als wij die hebben gekregen.
Als wij er met zijn allen niet voor zorgen dat klimaatverandering begeteugeld wordt, dan zijn straks grote delen van de wereld niet meer leefbaar en niet meer vruchtbaar wat ertoe leidt dat we met grote voedsel tekorten en grote groepen klimaatvluchtelingen te maken krijgen waarvan iedereen de effecten gaat voelen.
Het is uitermate belangrijk dat iedereen dit probleem erkent en op zijn of haar manier een steentje bijdraagt, want alleen samen zijn we in staat om een vuist te maken en ervoor te zorgen dat de aarde straks in staat is in 2050 om aan 10 miljard mensen een huis te bieden.

Verandering begint bij jezelf en jouw omgeving, daarom steunt Cordaid het Haagse Klimaatpact en werken en denken wij graag mee om deze doelen te realiseren!”

Cordaid

 


 

“CultuurSchakel staat achter het Haags Klimaatpact!”

CultuurSchakel

 


 

“Wij dromen van een Groene Archipel en Willemsparkbuurt in Den Haag en steunen daarom het Haags Klimaatpact.”

Groene Archipel en Willemsparkbuurt

 


 

“Aloha staat 100% achter het Haags Klimaatpact. Als surfschool maken wij gebruik van de natuur en wij willen er alles aan doen om bij te dragen aan het doel van het Haags klimaatpact. Laten we met z’n allen een bijdrage leveren!”

Aloha

 


 

“Dat wij onze aarde kunnen doorgeven aan onze kinderen. Beter dan wij het hebben mogen ontvangen. Duurzaam en bewustwording”

Stichting Vobis

 


 

“Kinderen zijn ons dierbaarste bezit.  Oppas Madelief vindt het belangrijk dat onze kinderen en de kinderen van onze kinderen ook in een mooie wereld kunnen leven.

Als iedereen een z’n steentje bijdraagt bereiken we samen veel!”

Oppas Madelief

 


 

“Helemaal energieneutraal worden we als theater niet, maar we doen er alles aan om zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Nu in het Zuiderstrandtheater en zeker ook straks in het nieuwe cultuurcentrum aan het Spuiplein.”

Zuiderstrandtheater

 


 

“Natuurlijk steun ik het klimaatpact. De enige manier om onder de 1,5 graad te blijven, is 100% duurzame energie, oftewel geen uitstoot, in 2030.”

Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Urgenda

 


 

“Laat Den Haag als eerste de meest duurzame stad van Nederland worden, het kan!!!”

Stichting Briza/Zeeheldentheater

 


 

“Natuurlijk staan wij met Muziektheater Briza achter het Haags Klimaatpact! Wij hebben zelfs een jeugdvoorstelling (8+) over de noodzaak duurzamer te leven met z’n allen “Protest met een staartje”, die we al een dertigtal keer gespeeld hebben voor Haagse scholen via de Cultuurschakel, en volgend seizoen ook hebben aangeboden!

Wij spelen bijna al onze voorstellingen in ons eigen thuistheater, het Zeeheldentheater, dat ook heel duurzaam bezig (grootste eco-dak van Den Haag, alleen maar LED-verlichting, warmtepompen, vrijwilligers met een rugzakje etc.) is en lid is van de Kring van Duurzame Theaters van Nederland!”

Muziektheater Briza

 


 

“SLA staat meer dan 100% achter het Haags Klimaatpact en wij spreken heel graag onze steun uit!

Wij zijn op missie om gezond en duurzaam eten voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. We staan jaarlijks honderden keren voor de vraag: wat zal ik eten? Stel dat je die vraag zo vaak mogelijk invult met biologisch, vegetarisch, onbewerkt en lokaal eten. Al die jaren en Nederlanders opgeteld doet veel goeds voor de natuur en onze gezondheid. “

SLA

 


 

“Graag ondersteunen wij het Haags Klimaatpact.
Alleen gezamenlijk kunnen we iets betekenen om het klimaatacoord van Parijs te bereiken.”

Groenekerkenactie

 


 

“Meer respect voor dieren en de natuur”

Restaurant Hagedis

 


 

“Voor sommige lijkt dit een grote opgave, waar beginnen we en hoe kunnen we dit grote klimaat probleem oplossen? Naast het mooie initiatief van het Haagse Klimaatpact kunnen we ook zelf aan de slag. Maak een zelf een kleine start. Praat met de buren, sla handen in een en begin in je eigen straat.”

DebatMobiel

 


 

“In elk huis of gebouw regenwatertoiletten voor een lokale opvang van regenwater. Gebruik het regenwater voor toilet en wasmachine.  Voordeel voor de gemeente is dat er minder druk op het riool komt. Voordeel voor de gebruiker is dat hij gratis water heeft. Het hoogheemraadschap hoeft minder af te voeren en te filteren. Vermindering van drinkwatergebruik heeft als voordeel dat er minder CO2 en Methaangas vrij komt. Bij de winning van drinkwater komt CO2 en methaangas vrij. Dus  ook goed voor de CO2 vermindering . Methaangas is nog schadelijker dan CO2 !”

Regenwater Toilet

 


 

“Theater Dakota onderschrijft het belang van dit klimaat pact.
Samen met Vestia en met andere partners in ZUID57 zoeken wij al lang naar duurzaam ondernemerschap met oog voor milieu en de omgeving.”

Theater Dakota

 


 

“Eindelijk zijn we zo ver dat we dit collectieve probleem aan gaan pakken!
Kinderdagverblijf Comme a la Maison steunt het Haags Klimaatpact voor een gezonde toekomst voor de volgende generaties.

Global warming, klimaatverandering en  milieu vervuiling zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. Toekomstige generaties – onze kinderen – rekenen op ons. Kies dus voor schone en groene energie voor nu en in de toekomst, waar fossiele brandstoffen geen plek meer hebben. Als stad aan zee moet Den Haag straten, natuur en de zee gezond houden.
Op naar een integere en menslievende toekomst!

Kinderdagverblijf Comme a la Maison

 


 

“Wij steunen het Haags Klimaatpact. We zijn al 30 jaar verbonden met de natuur middels onze biologische winkel en vinden dit een onmisbare stap voor Den Haag.”

Madal Bal Biologische Supermarkt

 


 

“Met Pluk hebben we een stukje platteland in de stad gecreëerd, en dat mag van ons op véél meer plekken!”

Pluk Den Haag 

 


 

“Mijn wens is om onszelf toe te staan anders te denken, wat nodig is om lineaire dingen circulair te maken. Een overheid die nieuwe initiatieven en ideeën ondersteund met durf, daadkracht en doekoe, omdat een transitie naar een nieuw systeem altijd investeringen vergt, zowel in tijd als geld. Piloten en testen. Desnoods in een opgezette proeftuin die fungeert als ‘laboratorium’. Daarnaast 1 aanspreekpunt binnen de gemeente Den Haag die nieuwe initiatieven en ideeën door kan spelen naar de desbetreffende verantwoordelijke.”

Room for Concepts 

 


 

“WakaWaka ondersteunt een ambitieus klimaatbeleid!”

Waka Waka

 


 

“Den Haag kan een hoofdrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Onze organisatie steunt waar mogelijk de samenwerking die daarbij nodig is.”

Julia Kinderopvang

 


 

“Yumeko ondersteunt het Haags Klimaatpact. Yumeko is het enige duurzame Nederlandse bedden- en badgoed merk dat volledig biologisch en fairtrade is. We dragen bij aan het verbeteren van het klimaat door alleen met de meest natuurlijke en duurzame materialen te werken. Zo slapen we gezonder, eerlijker, comfortabeler en dier- en milieuvriendelijker.”

Yumeko

 


 

Clean your home, save the planet!

“Elke week worden 4 miljoen flessen was- en schoonmaak middel door het gootsteenputje gespoeld en de flessen bij het oud vuil gegooid. Dat moet anders. Gebruik alleen plantaardige ingrediënten voor schoonmaken en gerecycled plastic voor de fles.
Zo wordt niet alleen je huis elke dag wat schoner, maar ook de wereld om ons heen.”

Marcel’s Green Soap

 


 

“Kuyichi Pure Goods steunt het Haags Klimaatpact voor een positieve (klimaat)impact. Door als stad het goede voorbeeld te geven, volgt de rest vanzelf. Elke keuze en koop kan een positieve impact hebben en veel persoonlijke en gemeenschappelijke efforts maken samen  een eerlijkere, duurzamere en schonere toekomst.”

Kuyichi Pure Goods

 


 

 

MN zet zich als grote maatschappelijk betrokken organisatie op diverse manieren in voor een duurzame, stabiele samenleving. Zo proberen we onze eigen CO2-footprint steeds verder te verlagen, onze bedrijfsvoering te verduurzamen (o.a. LED verlichting/Cloud Energy, afvalscheiding) en zoeken we samen met de Green Business Club naar duurzame samenwerkingen en mogelijkheden (waaronder elektrische taxi’s en elektrische deelauto’s). Onze maatschappelijk betrokkenheid gaat overigens verder dan het milieu. Zo helpen we bijvoorbeeld schoolkinderen om zich voor te bereiden op de maatschappij en zoeken we manieren om innovatief ondernemerschap in de sector te stimuleren. Wij zijn gevestigd in Den Haag en ondersteunen het Haags klimaatpact dan ook van harte!”

MN, pensioenverzekeraar en vermogensbeheer

 


 

“Namens het hele team spreken wij onze steun uit aan het Haags Klimaatpact.”

Naïf Care

 


 

“Mooi om te zien hoe iedereen samenkomt om dit collectieve actie probleem aan te pakken!”

CollAction – together we make waves

CollAction

 


 

Als coöperatie de Haagse Stadswijngaard steunen we van harte het Haags Klimaatpact. Als succesvol stadslandbouw initiatief (dit jaar vieren we onze vierde oogst) hechten we groot belang aan een groene en duurzame stad. Hoe eerder de stad klimaatneutraal wordt, hoe beter.  De aanstaande wethouder Duurzaamheid en Transitie nodigen we bij voorbaat graag uit om een biologisch wijntje uit eigen stad bij ons te komen drinken.  Veel succes met jullie initiatief.

Haagse Stadswijngaard 

 


 

“MUD Jeans steunt het Haags Klimaatpact. Laten we allemaal het lef hebben om niet alleen te praten, maar ook te doen!”

MUD Jeans

 


 

“Nederland verduurzaamt in rap tempo. Ook Solar Monkey draagt hier aan bij. Wij stimuleren zonne-energie door gebruiksvriendelijke software aan te bieden om zonnesystemen te ontwerpen. Veel installateurs zijn al aangesloten en steeds meer mensen schaffen zonnepanelen aan op hun dak. Toch vinden sommige consumenten dit riskant. Wat als de zonnepanelen in de werkelijkheid minder opbrengen? Is het de investering waard? Hoe kan ik controleren of mijn panelen het blijven doen? Stichting Zonnegarant biedt monitoring en garantie, waardoor u jarenlang zorgeloos van uw panelen kunt genieten. Zowel de installateur als de consument worden ontlast. Op deze manier dragen wij bij aan een duurzame toekomst.

Samen met vele anderen, steunt Solar Monkey het Haags Klimaatpact.”

Solar Monkey

 


 

“Een buurt met minder CO2 is een leefbaarder buurt.”
Bouwlust, Escamp

Grondige Vlinders

 


 

“Mooi dat Den Haag zich als pionier van de grote steden van Nederland inzet voor het z.s.m klimaatneutraal maken van Den Haag. Niet alleen lange termijn strategieën maar concreet beleid dat ambitieuze doelstellingen voor ogen heeft en nastreeft.”

Made Sustained

 


 

“Bij het Haags Klimaatpact hoort een klimaatneutraal, eerlijk en circulair pak!”

DutchSpirit

 


 

“Als lokale Haagse politieke partij ondersteunen wij het Haags Klimaatpact volledig. Op naar een duurzamer en milieuvriendelijker Den Haag.”

Tahsin Cetinkaya

Islam Democraten

 


 

“Ook wij steunen het Haags Klimaatpact. De Islam staat voor goed rentmeesterschap!”

Partij van de Eenheid

 


 

FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, ondersteunt het Haagse klimaatpact. Een groeiende wereldbevolking vraagt om een leefbare planeet. Daarnaast zien wij als ontwikkelingsbank de effecten van klimaatverandering in de landen waarin we werken. Wij hebben ons ook tot doel gesteld om met onze investeringen op het 1.5 C pad te blijven. Wij zijn verbonden met Den Haag en onderschrijven de ambities van het Haagse klimaatpact.

FMO steunt het Haags Klimaatpact

 


 

“Seepje steunt het Haags Klimaatpact. Schoner én mooier, dat doe je samen!”

Seepje

 


 

“NIMD  werkt aan betere politiek in meer dan 20 landen in de wereld. Zonder dat gaat het hem niet worden met Klimaatbeleid. Zorg voor klimaat houdt ons in ons werk dan ook dagelijks bezig! Daarom steunen we dit initiatief van harte! Go go go!”

The Netherlands Institute for Multiparty Democracy

 


 

“Het Gemeentemuseum Den Haag steunt het Haags Klimaatpact!”

Het Gemeentemuseum Den Haag

 


 

” Geen woorden maar daden. Als groenste hotel van Den Haag blijven we doorpakken naar klimaatneutraal. Ieder jaar sparen we voor duurzame maatregelen. Dit jaar converteren we een platte kiezelsteendak naar een groene pluktuin met waterberging en zoeken we met zorg eetbare biologische kruiden en groente uit die de biodiversiteit bevorderen.”

Court Garden Hotel

 


 

” NRP Spaar het Klimaat steunt het Haags Klimaatpact!”

NRP Spaar het Klimaat

 


 

“Den Haag moet meer vergroenen. Dat kan al op kleine schaal en zelf uitgevoerd, door bv geveltuintjes in uw straat.”

Studio PMO 

 


 

“Een beleid dat ervoor zorgt dat wij ook een toekomst hebben, is een beleid wat ik graag volg!”

Indexona

 


 

“Klimaatverandering en plasticvervuiling zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. Toekomstige generaties – onze kinderen – rekenen op ons. Kies dus voor een energiepositieve toekomst, waar verduurzaming van bestaande bouw voorop staat en fossiele brandstoffen geen plek meer hebben. Als stad aan zee moet Den Haag zwerfafval, plasticvervuiling en gebruik van single-use plastic terugdringen om de zee gezond te houden. Tot ziens op de volgende beach cleanup!”

Ecomondo

 


 

“Super fijn dat het (leef)klimaat centraal wordt gesteld en dat daar eindelijk een breed draagvlak voor gevonden is!”

Swan Market

 


 

“Onze studio werkt met ambitieuze bedrijven en organisatie die zich inzetten voor een betere wereld. We werken aan strategische en visuele communicatie met een positieve maatschappelijke impact. Smart ideas and meaningful design. We zijn ervan overtuigd dat Den Haag een belangrijke rol kan/moet spelen in een duurzame toekomst.”

Studio Duel

 


 

“Designer Omar Munie steunt het Haags Klimaatpact!”

Omar Munie

 


 

“Op naar een hoopvolle toekomst!”

Geloven in Moerwijk

 


 

“Kusala Gifts steunt het Haags Klimaatpact! We maken iedere dag honderden kleine en grotere keuzes die een impact kunnen hebben op klimaat en milieu. Het is essentieel dat de meest schadelijke manieren van consumeren zo krachtig mogelijk worden ontmoedigd en vervangen door positieve alternatieven. Hierbij moeten we vooral het najagen van oneindig groeiende winst een halt toeroepen en voorrang geven aan het bouwen van een duurzame, sociale samenleving. Fijn dat Den Haag het voortouw wil nemen! Laat Rotterdam vooral snel volgen!”

Kusala Gifts 

 


 

“Een stad is een plek om te wonen en te werken, om te feesten en uit te rusten; voor jong en oud, voor gezinnen en alleenstaanden. Iedereen die naar de stad verhuist of daar opgroeit zou zorgeloos moeten zijn dat hier geen onzichtbare kosten aan verbonden zijn. Als jongerenorganisatie zetten wij ons in dat de klimaatproblemen van deze tijd nú worden aangepakt, en niet nog een generatie doorgeschoven worden. Daarom is het Haags Klimaatpact een fantastisch initiatief die wij van harte steunen. Den Haag is een stad die bruist van het leven, laat haar vooral nog lang door bruisen.”

PINK!

 


 

“Het netwerk Gasvrij Scheveningen gelooft in het betrekken van alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken. Gasvrij Scheveningen is een groeiend netwerk dat nieuwe kansen, financieringsmogelijkheden en producten benut op weg naar een Duurzame Toekomst.

Onze Scheveningse helden laten zien dat de overgang (transitie) naar nieuwe energie ook  sociale verandering (transformatie) is en nodig heeft . Van consument naar producent; we lossen het samen op (zie de filmpjes op onze site).”

Gasvrij Scheveningen 

 


 

“Een Haagse in hart en nieren maar voor mijn passie vertrokken naar Portugal om met natuur samen te werken. Ik ervaar hier hoe het klimaat aan het veranderen is. Extreme hitte, bosbranden, overstromingen ik heb het in slechts 2 jaar allemaal meegemaakt. Ik wens daarom dat we in Den Haag wat meer lokaal gaan denken en lokale initiatieven te steunen. Met name in de voedselketen! Haal alleen dingen van ver die echt niet te produceren zijn in Nederland.  En als het dan van ver moet komen, dan met emissievrij transport.”

Passeite


 

“KIKKE SPULLE steunt het Haags Klimaatpact, een schoon Den Haag voor de volgende generatie!”

Kikke Spulle

 


 

“Wij steunen het Haags klimaatpact.”

Africa Wood Grow  

 


 

“Super dat 8 politieke partijen de gemeentelijke doelstelling aanscherpen en willen gaan voor Den Haag energieneutraal in 2030. Om dit te bereiken moeten we aan de slag. En we, dat is iedereen: het is alle hens aan dek! Bewoners en ondernemers zijn essentieel in de energietransitie en het vergroenen van de stad, zij moeten het gaan doen. Zij moeten ruimte krijgen om hun plannen vorm te geven naar eigen inzicht. En ruimte betekent ook geld. Daarom pleiten wij voor een Buurtgebonden Budget voor duurzame energie en groen: een heldere en praktische regeling die Hagenaars in staat stelt om zelf aan de slag te gaan.”

Heleen Weening namens Duurzaam Den Haag.nl

 


 

“Meedoen aan de transitie is niet een keuze, geen opgave, maar een verplichting naar onszelf, de stad, de volgende generaties én de markt. Het vraagt om nieuwe vormen van ondernemen, samenwerken en data delen. Graag dragen wij een steentje hierin bij!”

2Dok 

 


 

“We moeten onze kinderen en kleinkinderen een gezond Den Haag nalaten.  Frisse lucht, schoon, groen en waterrijk. Daar staat 50PLUS voor.”

50PLUS 


 

“Jongeren Milieu Actief steunt deze prachtige samenwerking om echt duurzame keuzes te maken die tot positieve verandering leiden. Samen kan het anders!”

Jongeren Milieu Actief

 


 

“Het ZKD ondersteunt het Haags Klimaatpact van harte. Als georganiseerd bedrijventerrein zijn wij al jaren bezig met Duurzaamheid en onze tocht naar Circulair werken. Wij zetten ons extra in om de benodigde bijdrage te leveren om Den Haag in 2030 CO2-Neutraal te krijgen.”

ZKD

 


 

“Wij helpen graag mee met de verdere krachtenbundeling van het klimaatpact. IUS International University for Sustainability.”

Landged Plesmanparq 

 


 

“Voor een duurzaam ontwikkel- en bedrijfsmodel, zowel binnen als buiten de IT, is het klimaatpact een belangrijk om met zijn allen samen een duurzame toekomst mogelijk te maken.”

Fonville IT 

 


 

“Aegon wil graag een bijdrage aan een toekomstbestendige planeet. We investeren miljarden in duurzame energie bijvoorbeeld. In Den Haag steunen we het Haags klimaatpact, liggen de zonnepanelen van onze buren op het dak van ons kantoor, en staan we open voor nieuwe initiatieven die leiden tot een klimaatneutraal Den Haag in 2030.”

AEGON

 


 

Fietskoeriers.nl steunt het Haags Klimaatpact van harte. Samen op weg naar duurzame stadsdistributie!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

“Het huidige economische denken gaat altijd uit van groei. In de reguliere modellen is deze groei oneindig. Groei heeft ons heel veel goeds heeft gebracht, maar inmiddels een heel problematisch perspectief is geworden. De focus op groei heeft namelijk ook geleid tot de opwarming van de aarde, grote sociale ongelijkheid en een sterke teruggang van de biodiversiteit. De grote opgave is nu om te gaan voorzien in de behoeften van alle mensen, binnen de ecologische grenzen van de aarde.”

Soco Soco 

 


 

“Cycloon Fietskoeriers Den Haag staat achter dit Klimaatpact dat uitzicht biedt op een schoon werkklimaat voor onze fietskoeriers.”

Cycloon Fietskoeriers Den Haag

 


 

“Wat een mooie stap dit Klimaatpact! Op naar een afvalvrij Den Haag met veel ruimte voor de fiets!”

Grondstoffenfiets

 


 

“Geen afval meer de wijk uit! Den Haag klimaatneutraal met de nieuwe schillenboer van Den Haag!”

Haagse Schil 

 


 

“We maken Den Haag Klimaatneutraal!”

Haagse Makers 

 

 


 

“Ons inzetten voor het klimaat is niet alleen belangrijk nu, maar ook om de stad leefbaar te houden voor komende generaties. Laat Den Haag vooruitstrevend zijn als het gaat om klimaat. Den Haag moet zich maximaal inzetten om de punten van het Haags Klimaatpact te behalen.”

De jongerenpartijen (Jonge De Mos, Jonge Democraten, JOVD, Wars, Jonge Socialisten, CDJA, Perspectief en Rood) schreven samen het Haags Jongerenmanifest

 


 

“Stichting Zoenen geeft een pakkerd aan het Haags Klimaatpact!”

Stichting Zoenen

 


 

“De coöperatie Zon op World Forum steunt het Haags Klimaatpact. Als energiecoöperatie (51 leden, 252 zonnepanelen) dragen we een bescheiden steentje bij aan bestrijden van de klimaatverandering. Maar er is veel en veel meer nodig. Uitvoering van het Haags Klimaatpact is daarom een vereiste. In grote delen van West-Nederland daalt de bodem, terwijl de zeespiegel stijgt. Als wij in onze stad de urgentie al niet voelen… Tijd om er naar te handelen!”

Zon op World Forum

 


 

Wij steunen het Haags Klimaatpact!

GreenOffice TU Delft

 


 

“Om het klimaatpact zoveel mogelijk te ondersteunen, werken wij graag met deelnemers die duurzame lokale producten verkopen.  Onze partners komen uit de omgeving van Den Haag. We kiezen voor statiegeld glazen. Uiteindelijk zijn we 1 met de natuur!”

Le Marie Marché

 


 

“Op naar een klimaatneutraal 2030! Wij ondersteunen jullie.”

Zonel Energy

 


 

“We hopen dat de toekomstige reigertjes niet alleen in een klimaat neutrale habitat op kunnen groeien, maar ook dat het klimaat in Den Haag an sich positiever en liever wordt.”

Pakhuis De Regah

 


 

Elk huis en gebouw energie-neutraal!

MEVABA, totaalinstallateur duurzame techniek

 


 

“Op het gebied van duurzame, 100% elektrische stadslogistiek en onderhoud kunnen doen we graag mee.”

Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit BV

 


 

“Den Haag is onze stad! In een dichtbevolkt gebied proberen inwoners te wonen, ondernemers te ondernemen, scholieren te studeren, toeristen te recreëren, politici te regeren en alles wat ik nu nog mis. Als ondernemer kan ik bijdragen door duurzaam te ondernemen; beleid voeren over bijvoorbeeld duurzame bedrijfsprocessen, inkoop, energie, afvalstromen en mobiliteit. Streven moet altijd zijn dat iedere ondernemer dit in de toekomst gaat doen. Dit is misschien een utopie, maar ook mijn klimaatwens. Samen ondernemen wij voor een mooi nalatenschap voor onze kinderen, laten wij dat ook voor het milieu doen.”

Van der Velde ’t Veentje Verhuizingen

 


 

“Wij steunen graag het klimaatpact en spreken de wens uit dat wij als Den Haag een voortrekkersrol spelen in het verduurzamen van de samenleving en denken dat de gemeente hierin een rol kan spelen.”

Lek Belt

 


 

“Klimaatverbond Nederland steunt het Klimaatpact van ons lid Den Haag! Klimaatverbond is opgericht in 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond  Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners. De leden werken samen aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar.  Niemand kan het klimaatprobleem is z’n eentje oplossen. We hebben elkaar hard nodig.”

Klimaatverbond

 


 

“ASN Bank steunt het Haags Klimaatpact! Onze missie is om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Wij vinden het belangrijk er maximaal aan bij te dragen dat de uitstoot van broeikasgassen vermindert – voor een leefbare wereld voor ons én volgende generaties. Daarom hebben we onszelf ook een ambitieus doel gesteld: al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief.”

ASN Bank

 


 

“We zweren vlees niet af, we geloven dat het anno 2018 een minder belangrijke plek in ons menu verdient. Op de kaart gaan we daarom voor 80% plant-based en 20% gerechten met vlees. Je kunt nog steeds genieten van een goeie steak of hamburger. Daar staan we helemaal achter, omdat we precies weten waar ons vlees vandaan komt.”

De horeca van Grote Markt steunen het Haags Klimaatpact

 


 

“Wij beginnen bij onszelf, en jullie kinderen!”

De Boomhuttenclub

 


 

“Lekkâh bezag, De Haag! Den Haag als duurzame aanjager, dat zie ik graag.”

Milene van Arendonk Photography

 


 

“We serveren al sinds 2001 geen vlees, wel vis”

Waterkant, roeibotenverhuur/ restaurant / bunkerexposities

 


 

Wij steunen het Haags Klimaatpact. De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan 40 diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Wij willen alle nieuw gekozen gemeenteraadsleden oproepen om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid in de beleidsplannen. Wij hopen niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook tijdens het formatieproces in de gemeenten – de gekozen gemeenteraadsleden op te roepen om duurzame kansen en beloftes ook daadwerkelijk te verzilveren – oftewel: te ‘vergroenen’.”

Jonge Klimaatbeweging

 


 

“Mooi dat het Haags Klimaatpact streeft naar een klimaatneutraal 2030. Wij  roepen het Klimaatpact op ervoor te zorgen dat deze omschakeling ook op een eerlijke manier gebeurt. Door ervoor te zorgen dat klimaatoplossingen als een energieneutrale woning,  goed openbaar vervoer, elektrische deelauto’s, fietsvoorzieningen en gezond, regionaal en ecologisch verbouwd voedsel voor alle Hagenezen beschikbaar komen en betaalbaar zijn.”

Milieudefensie Nederland

 


 

“Elke stap doet er toe. Elke stap voor een beter klimaat is er één:  Den Haag als wereldvoorbeeld hoe het ook kan!

Steun het Haags Klimaatpact en laat zien dat denkers en doeners samen werken om kleine en grote stappen mogelijk te maken.  Vele kleintjes maken ook verschil. Promoot, stimuleer en steun!  No time to waste.”

Haagse Zwam

 


 

“Ons klimaat is zo essentieel voor ons leven, dat het apolitiek is. Goed dat politieke partijen in Den Haag het klimaat niet tot inzet maken van een verkiezingsstrijd, maar gezamenlijk aan de slag gaan. “

Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissie


 

“Het ondersteunen van het Haags Klimaatpact is onze plicht want we zijn allemaal tijdelijk in deze mooie wereld. We moeten niet egoïstisch zijn en het is belangrijk om voor onze (klein)kinderen een leefbare wereld achter laten.

Ondersteun ook het Haags Klimaatpact en waarschuw iedereen om je heen, want het is vijf voor twaalf. “

Vadercentrum Adam en Stichting Haagse vaders

 


 

Wij steunen dit initiatief!

 


 

“Het kan altijd sneller, beter en leuker! Het kan als je het wilt!”

Changedriver

 


“Klimaatneutraal, hoe sneller hoe beter!”

Eiber Bier


 

“Wij ontwikkelen energieneutrale woningen voor bewoners die hun CO2-footprint klein willen houden.”


 

“Natuurlijk steunt Het Circus het Haags Klimaatpact!”

Het Circus Den Haag

 


“Alle boten op de Haagse grachten elektrisch aangedreven.”

De Ooievaart

 


 

“Onze steun hebben jullie!”

Greenpeace Nederland

 


 

“Het terugdringen van emissies van broeikasgassen en de transitie naar duurzamer energiebronnen  zijn zaken waarop wij, grootgebruikers en vervuilers in het heden en verleden, moeten inzetten met alle inventiviteit en besluitkracht die we hebben, voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook als stad. Zeker als stad van vrede en gerechtigheid.”

Haagse Dominicus

 


 

“Den Haag zo groen dat vlinders weer in alle straten te zien zijn.”

Anna Kreffer, KNNV

 


 

“Den Haag moet met als iedereen zich 1000% inzetten om het ecosysteem dat leven op aarde mogelijk maakt te herstellen.”

Forest Market Foundation

 


 

“Het klimaat wacht niet op politieke belangen en spelletjes. Het klimaat kan niet verbeterd worden door één persoon of partij. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we met z’n allen samenwerken aan een beter klimaat, voor iedereen!”

Jonge Socialisten Den Haag-Leiden

 


 

“Het indammen van de klimaatverandering is de grootste uitdaging waar we met z’n allen de komende decennia voor staan. Het is hoopgevend dat zoveel partijen van rechts tot links, met een stevige meerderheid in de gemeenteraad, het over zoveel ambitieuze maatregelen eens zijn geworden. Wij hopen dat dit Klimaatpact een belangrijke rol zal spelen in het gemeentelijk beleid van de komende vier jaar en daarna.”

Platform Duurzame en Solidaire Economie

 


 

“Bewoners van Het Oude Centrum in Den Haag ondersteunen het Klimaatpact! Voor een leefbare, duurzame en innovatieve stad is de samenwerking tussen politieke partijen van groot belang. Het klimaatpact is daar een goed voorbeeld van.”

Het Oude Centrum


 

“Geen bomen meer kappen in de stad!  Plant er zo veel als mogelijk bij. Neem een voorbeeld aan Voorschoten waar op iedere beschikbare meter een boom staat.”

Gyomorei advocaten en belastingadviseurs

 


 

“Ik vind het onverantwoordelijk om ons gedrag voort te zetten zoals nu, in een wereld die degenereert als gevolg van ons gedrag. Het is tijd voor ons om te veranderen! Als we ons gedrag niet veranderen, zullen wij – en toekomstige generaties – zeer waarschijnlijk de gevolgen van klimaatverandering ondervinden.  Dat kunnen wij voorkomen.”

CSR-International, Den Haag

 


 

“Er is niets om je heen wat geen natuur is
Er is niets om je heen wat geen economie is.

Klimaatverbetering begint bij eerlijke economie met echte prijzen, en met dit klimaatpact wordt een belangrijke stap gezet om de belangen van de aarde en die van de mens dichter bij elkaar te brengen. Let’s go!”

The Shore

 


 

“Wat goed is voor het klimaat, is ook goed voor de luchtkwaliteit.”

 


 

“Wij doen ons uiterste best om de afgesproken klimaatneutraliteit van Den Bosch voor 2050 te bewegen naar 2040 of zelfs 2030. We hopen dat het jullie in Den Haag gaat lukken, want dat helpt ons!”

Bossche Milieugroep

 


 

“Wij hopen niet alleen zelf klimaatneutraal te worden maar voldoende extra energie op te wekken om ook anderen, die tot minder bij machte zijn, te compenseren.”

MIAW


 

“Als TransitieCinema zien wij graag duurzaamheid en transitie als integraal onderdeel van het beleid van de stad Den Haag. Onderschreven door een brede coalitie van burgers, bedrijven en politieke partijen en een wethouder als regisseur kunnen wij Den Haag in Transitie vorm geven en voorbereid zijn op de dag van morgen.”

TransitieCinema

 


 

“Onze wens is dat we in Amsterdam ook een Klimaatpact kunnen afsluiten en dat alle gemeenten dit mooie voorbeeld volgen!”

Natuurlijk IJburg

 


 

“Een duurzame wijk in een duurzame stad, een duurzame stad in een duurzaam land, en een duurzaam land in een duurzame wereld. Met Warm in de Wijk in de Vruchtenbuurt dragen we ons steentje bij door #vangaslos te gaan en over te stappen op een netwerk van duurzame warmte. De Vruchtenbuurt wordt er warm van!”

 


 

“The International School of The Hague is erg blij met het klimaatpact. Klimaatactie is essentieel voor de toekomst van onze leerlingen. Leiderschap van het college daarin is erg belangrijk. Op onze school doen 150 leerlingen in year 9 (3e klas) tijdens de Energy Challenge onderzoek naar hoe onze school de doelen van het Parijs akkoord kan halen. Zij willen bijdragen aan het Haags Klimaatpact en leggen voorstellen daarvoor voor aan het schoolbestuur.”

Wieneke Maris, The International School of The Hague

 


 

“We zijn verdeeld over bijna alles, daarom is de brede steun voor het Klimaatpact zo bijzonder.  Nu moet het nog uitgevoerd worden, als iedereen meedoet zal het lukken.”

Debets BV

 


 

“Wij, Grootouders voor het Klimaat, zijn erg blij met het Haags Klimaatpact. Wij komen op voor een leefbare wereld voor onze kleinkinderen en alle toekomstige generaties. Wij vragen om acties van de politiek om klimaatverandering met kracht tegen te gaan. En daar hoort ook de gemeentelijke politiek bij. In 2017 hebben we de gemeentelijke politieke partijen een brief geschreven waarin we hen oproepen een ambitieus klimaatbeleid tot inzet van de verkiezingen te maken. Wij zijn dan ook erg verheugd dat er in Den Haag een breed gedragen afspraak ligt om dit te gaan realiseren.”

Grootouders voor het Klimaat

 


 

“Wij wensen dat elke hagenaar een eerlijk en betrouwbaar inzicht krijgt in de mogelijkheden van duurzame maatregelen die hij kan treffen om zelf mee te werken aan de duurzame energietransitie.”

Novasole

 


 

“Hoe goed ken jij de wereld om je heen? Stap op de fiets, ga langs bij boeren en kwekers en ontdek de heerlijke, lokale producten in je eigen achtertuin. Duurzaam genieten!”

Verita’s Visit

 


 

“Wij als stichting Ik wil fietsen, promoten het fietsen, door middel van een informatieve website te onderhouden.
De website is voor iedereen die graag wil fietsen, maar in het bijzonder voor mensen met een beperking.
We hebben gemerkt dat voor die doelgroep veel geschikte fietsen bestaan, maar het is niet bekend bij de mensen zelf.
Bewegen is heel belangrijk, ook al ben je daarin beperkt.
Een scootmobiel is heel passief en milieu-onvriendelijk
Om te voorkomen dat men bijna automatisch voor een scootmobiel kiest, hebben we deze website ontwikkeld en onderhouden we hem.
Daarnaast hebben we een vierwielige ligfiets ontwikkeld welke een goed alternatief is voor een scootmobiel.
Deze fiets is nog in ontwikkeling en z’n werknaam is ‘YanBike’.
Meer over deze bijzonder fiets staat op:  https://ikwilfietsen.nl/over-ons/aanleiding

Ik wil fietsen

 


 

“De voedselsituatie in de wereld is al net zo’n probleem aan het worden als het klimaat. Om vruchtbare bodems en biodiversiteit te redden, is het niet genoeg om alleen vraagstukken rondom energie en CO2-uitstoot op te lossen. Als we nu niet snel en drastisch tot een andere aanpak komen zal de impact op ons leven veel sneller en heftiger zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. De problemen op de drie genoemde terreinen hangen natuurlijk sterk samen. De enige aanpak die op den duur echt werkt is die welke èn èn èn.”

Permacultuurcentrum Den Haag

 


 

“Ga vooral iets doen mensen! Laat bijvoorbeeld je auto staan en fiets naar kantoor, school, supermarkt, HCKZ, HDM, HGC, Graaf Willem, HVV, Quick, HBS, …”

Roel Lenoir, 3PM

 


 

“Mooi initiatief en voorbeeld voor meerdere steden en gemeenten in Nederland.”

Duurzame Diensten en Producten

 


 

“Nu negen partijen  van de Haagse Gemeenteraad dit Klimaatpact hebben gesloten kan het bij de komende college-onderhandelingen op dit onderwerp niet mis gaan!”

Fietsersbond, Haagse Regio

 


 

“Ik inspireer iedereen graag om milieuvriendelijk te leven en werken. Minder plastic en gas, meer ecologische producten. Zo maak ik zelf eenvoudig eigen wasmiddel en gebruik ik de Solar Skelter voor tranport en activiteiten. Verder selecteer ik producten op duurzaamheid als wijn van bedrijven die hun flessen hergebruiken of bag-in-box systemen om co2 te reduceren met 88%. Voor huis en tuin gebruik ik biologische effectieve micro-organismen voor platenvoeding, reiniging en meer.”

Smaak voor Groen/Mark van Duijn Wijnen

 


 

“We kunnen niet voorbijgaan aan de samenhang van ons eigen leven en die van toekomstige generaties met dat van de natuur. Zodra onze leefstijl de ontwikkeling van het natuurlijk leven om ons heen in de weg staat, is de balans zoek. Het Haags Klimaatpact is volgens ons een goede eerste gezamenlijke stap in de groene richting.”

Cemil Yilmaz (Lijsttrekker NIDA)

 


 

“Alleen samen met burgerinitiatieven, gemeente en bedrijven kunnen we naar een klimaatneutraal 2030.

1. Bij hockeyclub Klein Zwitserland hebben we 950 ton CO2 bespaard. Klein Zwitserland is ‘Best Practice’ van Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Dit opschalen naar zo veel mogelijk sportverenigingen.
2. Alle daken van Den Haag benutten voor zowel verkoeling van de stad d.m.v. groendaken als door energietransitie op het dak.

Op naar een Cool & Energiek Den Haag!”

Green2Live

 


 

“We want to educate our generation about the state of the planet we are inheriting. We will join the front lines to combat the environmental and climate crisis that is impacting OUR future! Let us lead the way. We know what to do!”

Earth Guardians The Hague

 


 

“Deze wereld voor ons en onze kinderen leefbaar, mooi en schoon maken en houden!”

Activeer je talenten

 


“Let’s take our responsibility and do everything we can to limit our impact on the environment!”

Conscious Kitchen

 


 

“Juist voor mensen met lage inkomens als de arbeidsmigranten is een goed en ambitieus klimaatbeleid essentieel. Verlaging van de energierekening levert een substantiële bijdrage aan het voorkomen van de armoedeval onder deze groep. De gemeente heeft een essentiële rol te spelen in het zo vormgeven van energiemaatregelen dat deze groepen er de vruchten van kunnen plukken.”

IDHEM

 


 

“Meer light electric VEHICLES (LEV) in de stad.”

Pieter (Trikke Europe)

 


 

“Wij wensen een betere voorbeeld te zijn voor de jeugd opdat zij ons voorbeeld zullen volgen en we beter met ons milieu en moeder aarde om zullen gaan. Een betere wereld begint bij onszelf.”

Rolmodellen Bureau

 


 

“Ik steun van harte het Haags Klimaatpact. Zelf kan ik een bijdrage leveren door plantenbakken te laten plaatsen die het fijnstof voor 60% reduceren. 1 plantenbak staat gelijk aan 100 bomen. We kunnen de stad echt schoner maken en meer aantrekkelijk voor burgers.”

T.H.H. van Alphen (PCAS)

 


 

“Blij dat ik kan bijdragen aan het werkelijk maken van dit Klimaatpact. Maak het Klimaatpact landelijk en internationaal deelbaar. Wees een goed voorbeeld voor het verduurzamen van steden en provincies, zodat we mondiaal onder de 1,5 graden kunnen blijven.”

Geraldine Goeloe,  ECORightsNOW

 


 

“De Haagse Toekomst tekent voor het Haags Klimaatpact! Wij willen dat het Klimaatpact ook na 21 maart 2018 prioriteit krijgt tijdens de coalitieonderhandelingen. Maak een duurzame keuze, kies voor een duurzame toekomst. Voor vandaag, morgen én de Haagse toekomst!”

 


 

“Laten we zorgen dat Den Haag het goede voorbeeld gaat geven. Klimaatneutraal betekent ook zorgen dat we de hittestress bestrijden. Dus niet meer bouwen in het groen en zo veel mogelijk groen, bomen en bos ingenieus toevoegen in onze steden.”

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken

 


“Het vraagt moed om nu in gezamenlijkheid de maatregelen te nemen die essentieel zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, en hiermee de aarde ook op de langere termijn leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Itai Cohn (Schilderswijk Bewoners Tours)

 


 

“Den Haag zo spoedig mogelijk duurzaam en klimaat- en energieneutraal.”

 


“Namens alle 156 zonnepanelen die in de lente op het dak van het Paard van Troje gelegd worden juichen wij het Klimaatpact van harte toe.”

Paardenkracht

 


 

“Van het grootste belang, vaart maken. Verschillende bewonersinitiatieven zijn al voortvarend op weg. De toekomst van warmte is de grootste uitdaging. Daarom juichen wij het Haags Klimaatpact van harte toe.”

Langebeesten Energie(k)

 


“Een beter klimaat krijgen we alleen met elkaar van de grond. Het Haags Klimaatpact is hier een fantastische boost voor. Nu in actie komen. Ervoor zorgen dat een goed klimaat geen luxegoed is maar iets van en voor iedereen. Samen de schouders onder lagere energielasten en duurzaam bouwen en wonen. Samen investeren in zon- en windenergie en schone lucht voor iedereen. De Haagse PvdA staat voor die ambitie. Voor een schone Haagse toekomst.”

Martijn Balster (fractievoorzitter PvdA)

 


“Wij wensen een future-proof Zeeheldenkwartier en Den Haag. Waarbij we in alles wat we doen en denken achting hebben voor duurzaamheid.”

Duurzame Zeehelden

 


“Het Haags Klimaatpact bewijst dat ideologische verschillen een ambitieus klimaatbeleid niet in de weg staan. Dit pact is uniek in Nederland en stemt hoopvol. Het nieuwe college – links of rechts – doet er goed aan dit pact te omarmen.”

Femke Sleegers (Den Haag Fossielvrij)

 


 

“De energietransitie maken we als stad samen: inwoners,  bedrijfsleven, instellingen en gemeente. Drie punten die wij als Groene Regentes belangrijk vinden in de transitie:

De woningcorporaties stellen dat ze pas in 2050 hun woning voorraad klimaatneutraal hebben. Daarmee plaatsen ze zich buiten de realiteit. HaagWonen, Staedion, Vestia kom in beweging!

De warmterotonde die fossiele restwarmte aanvoert uit de Rotterdamse haven hebben we niet nodig. Die 175 mio euro kunnen we beter besteden aan de ontwikkeling van lokale warmtebronnen.

De bewonersinitiatieven die zich voor gasvrije Haagse wijken inzetten kunnen dat niet alleen op basis van vrijwilligheid doen en worden daarom financieel gesteund.”

De Groene Regentes

 


 

“Ik geloof in een duurzaam Den Haag. Bewoners, marktpartijen en gemeente gezamenlijk zullen samen moeten werken aan en genieten van duurzaam Den Haag. Klimaatneutraal in 2030.”

Alphons Jacobs (kandidaatsraadslid CDA)

 


 

“Een klimaatneutraal Den Haag in 2030, keihard werken maar als we er als hele stad de schouders onder gaan zetten gaan we het voor elkaar krijgen!”

Robert van Asten (fractievoorzitter D66)

 


 

“Ik zie het als onze plicht om onze prachtige stad goed achter te laten voor onze kinderen. Door samen de schouders eronder te zetten gaat dat ons ook lukken. En het mooie is dat het ons ook veel banen oplevert. Iedereen wordt hier beter van. Groene groei is de toekomst!”

Arjen Kapteijns (fractievoorzitter GroenLinks)

 


 

“Prachtig initiatief… Mogen andere steden zo snel mogelijk volgen want het is nu dat het moet gebeuren als we onze planeet nog leefbaar willen houden voor onszelf en de kinderen.  Voor mij zijn politieke partijen enkel nog geloofwaardig als ze bezig als ze bereid zijn maatregelen te nemen tegen klimaatopwarming. Alleen dan ben je werkelijk bezig met je burgers en met de toekomst… De leefbaarheid van de planeet is de basis. Partijen die enkel beloften maken over ‘ welvaart ‘, ‘ een goed draaiende economie ‘, ‘ veiligheid ‘ , ‘ koopkracht ‘ of ‘ werkgelegenheid ‘ zijn nauwelijks nog ernstig te nemen als ze geen rekening houden met de leefbaarheid van de planeet.”

Zondag Klimaatdag Gent

En natuurlijk krijgt het Haags Klimaatpact de steun van de 110 organisaties die meededen met de Haagse Fietsparade voor het Klimaat!

 


Personen

Tom Brouwer
“Verbod op vuurwerk en brandstapels met oud en nieuw.  Ook mogen houtkachels in tuinen wat mij betreft verbannen worden.”

Michiel van Zuijlen
“Laat ik hier een klein (maar symbolisch) doel stellen: De Haagse Markt in 2020 #plasticvrij!  En dan hopen op goede marktwerking! #DenHaagPlasticvrij!”

Berry Janmaat
“Geheel mee eens en niet wachten op Brussel of andere bestuurslagen.”

Miep Kesseler
“Een groenere, fietsvriendelijke schone stad”

Zeno Schütte
“Een groene en duurzame leefomgeving in Den Haag.
Een doordachte transitie die oog heeft voor het hele spectrum van duurzaamheid: niet steenkool afschaffen om vervolgens bomen uit (oer)wouden te kappen bijvoorbeeld.
Zorg voor zowel regionale als lokale partnerships, zodat de transitie breed gedragen wordt.”

RAM van Groeningen
“Ik moet de criteria nog nader bestuderen, maar steun de doelstelling van harte.”

Charlotte van Slagmaat
“Integraal en intensief klimaatbeleid zal ons veel brengen. We gaan er samen voor!”

Eelco van der Waals
“Schone stad achter de duinen.”

Dion Bossers
“Het is tijd dat we het klimaat voorop gaat stellen!”

Ilyaas Sherally
“Ja tegen:

Den Haag klimaatneutraal in 2030
Een wethouder Duurzaamheid en Transitie
Integraal klimaatbeleid”

Elsie Sloot
“Luister, kijk en denk na!
Het klopt.”

Margreet van Schaijck
“Een duurzame toekomst met een alternatief economisch model voor de 21e eeuw waarbij in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet.”

Hanke Hoogerwerf
“Den Haag klimaatneutraal!”

Jeltje van Houten
“Inzet om alles te doen om onder de 2 graden opwarming te blijven!
Maar dan ook ALLES!”

Ron van Zon
“Onmiddelijke grote stappen  door de overheid op klimaatgebied  gevraagd!”

Ilse van der List
“Dat de natuur nog vele generaties meegaat in plaats van deze leeg te roven voor eigen gewin.”

Marieke Meesters
“Een stad die groen en gezond is om in te wonen en te werken!”

Henk Baars
“Samenwerking is bitter noodzakelijk.”

Sandeep Punwasi
“Als 2e jaars masterstudent Duurzame Energietechnologie (aan de TU Delft) ben ik nu momenteel bezig met het onderzoeken naar diverse transitiemogelijkheden in de duurzame energiesector; nieuwe/ gemodificeerde businessmodellen en het identificeren van drivers en barriers. Als Hagenaar juich ik dit Haags Klimaatpact toe en hoop dat ik ook (actief) mag bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen van onze mooie stad!”

Ingeborg Breuers
“Schone luchten, plastic vrije zeeën, natuur herstellen”

Tim
“Schonere lucht en meer groen in Den Haag!!”

Patty Kluytmans
“Laten we er samen voor zorgen dat we een (mooie) toekomst hebben!”

Maarten Bouten
“Op naar klimaatneutraal , menselijke maat en veel lol.”

Marijke Warnas
“Als inwoner van Den Haag steun ik het klimaatpact van harte!”

Femke Merkx
“Klimaatverandering raakt iedereen, van Schilderswijk, Duindorp tot Statenkwartier. Laat heel Den Haag zich inzetten voor een klimaatneutraal Den Haag!”

L Meyer
– minder parkeerplaatsen in de binnenstad
– autovrij centrum
– hogere belastingen voor autos
– meer aandacht over de impact van vlees op het klimaat -> prijzen omhoog in de supermarkt
– minder plastik verpakkingen
– geen plastikzakjes meer voor broodjes in de supermarkt
– meer compostmogelijkheden in de stad
– straat tussen treinstation HS en de Albert Heijn/ Jumbo autovrij maken

Ditte Zwiep
“Het Haags Klimaatpact steunen is wel het minste wat ik doen!”

Paul Zijp
“Niet lullen maar poetsen”

Frank Biesta
“Dóen! !!😊 Stadsnatuur en verzachting van de openbare ruimte zijn breekijzers.”

Dieneke de Weerd
“Den haag klimaatbestendige stad”

Elske Veenstra
“Ja!”

R. Biesta
“Dit is goed maar hoop dat de praktijk ambitieuzer uitpakt. 2020 neutraal!!!!!”

Melissa
“Heel goed dat jullie dit doen en hier zo aan meedenken. Ga zo door.”

Dineke Postma
“Mooie en noodzakelijke doelstelling waar je alleen met partij-overstijgende samenwerking goed kunt komen. En met de straks hopelijk gezette stappen: groot voorbeeld voor menig stad en land.”

Paulien Bakker
“Laat het lukken om een betekenisvolle stap te zetten!”

Robert Smid
“Voor ons aller toekomst, in Den Haag, en ver daarbuiten. Denk en doe Natuurlijk!”

M. Sendwicki
“Meer groene plaatsen om mensen te ontmoeten! Meer fruitbomen!”

Annerieke Zeyl
“Ja, ik steun het Haags Klimaatpact.”

Marjan van Dongen
“Ik vind het belangrijk dat we de (nog) bestaande natuur in onze stad beschermen en inzetten op groene energie en fijnstofreductie.”

Berbera van den Hoek
“Ik steun het Haags Klimaatpact!”

Ada Aalbrecht
“Zo belangrijk, een gezonde, groene stad voor iedereen.  Ik doe mee!”

Liesbeth Sixma
“Dat het tij gaat keren en de opwarming niet gestaag door blijft gaan.”

Marc Konijn
“Als grote stad aan een straks snel stijgende zee, zouden we een voorbeeldfunctie moeten hebben . Geen woorden maar daden!”

Harry Claassen
“De aarde is kwetsbaar en van ons allemaal!”

Christien Stoker
“Samen sterk en meters maken!”

Arnold Niekamp
“Goed initiatief en een goed plan! Nu met elkaar naar een goede (verdere) uitvoering!”

Dogan Cakiryes
“JA!”

Ilse de Bruin
“Goed initiatief! Hopelijk volgen er meer steden!”

Elly Verkleij
“De stad groen, zonder zwerfvuil en gezonde lucht. Geen uitlaatgassen. Alleen electrisch (openbaar) vervoer.  Autoluwe stad. Geen (diesel)auto’s, duurzame huizen en kantoren. Parken en (voedsel)bossen. Plantaardig voedsel in kantines en in restaurants. Geen stenen tuinen alleen groen en waterdoorlatend. Geen geluidsoverlast en geen particulier (knal)vuurwerk. Biologische plantaardige markt. Geen glyfosaat en geen balonnen. Plastic en zwerfvuil uitbannen. Duurzame communities en tiny houses mogelijk maken. Duurzame sociale ondernemers ondersteunen.”

Sjaak Kroes
“Alle gebouwen geheel zelfvoorzienend.”

Marlous Kriek
“Goed en noodzakelijk initiatief!!!”

Margeritha
“Geweldig initiatief!”

Marlies Tjallingii
“Ik hoop dat veel gemeenten het voorbeeld van Den Haag volgen.”

Maarten van den Berg
“Actie!”

Marjolein Gardien
“Stop met gezonde bomen kap
Meer aanplant
Dak en geveltuinen stimuleleren
Wetgeving dat een product pas op de markt mag komen als het geen footprint achterlaat
Direct verbod op merchandising speelgoed zoals dingen bij Mac Donalds, Wuppies, surpriseei enz
Succes”

Raki Ap
“Dat iedereen zijn of haar steun bijdraagt zodat we de  klimaatverandering snel kunnen stoppen!”

Martha Gregory
“Als lid van de ‘Grootouders voor het Klimaat’ deel ik de doelstellingen van het Haags Klimaatpact. Ik wil graag dat mijn (klein)kinderen ook in een duurzame wereld mogen leven.”

Galliet Bakridi
“Voor een efficiënt en groen Den Haag waar de focus ligt op het hergebruik van consumptiemiddelen.”

Murat Aslancik
“Om een duurzame verandering in onze samenleving in gang te zetten is eenduidig beleid van de (lokale) overheid volgens mij één van de cruciale voorwaarden. Het Klimaatpact is in mijn ogen daarom een prachtig initiatief, dat gesteund moet worden.”

Zane de Ponte
“Mijn klimaatwens is dat we in de toekomst nog een leefbaar planeet kunnen achterlaten voor toekomstige generaties en dat we nu de structurele oorzaken van klimaatverandering zoals fossiele brandstoffen, de vleesindustrie en ontbossing stevig aanpakken.”

Bettelies Westerbeek
“Voor een hoopvolle toekomst.”

Jacqueline Balteau
“Ik zeg ja: Den Haag klimaatneutraal in 2030”

Ellen Segeren
“Laten we zorgen dat we niet nog verder afglijden!”

Jaap Postma
“Geweldig initiatief!”

Rene Goverde
“Go Den Haag!”

Marcel a Campo
“Minder zwerfafval ook”

Olivier Poitevin
” Omdat den Haag een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland. Ieder stad zou moeten streven naar klimaat neutraal!”

Jaime Garcia Gutierrez
“The Hague is a great city and has the potential to become an example for the world in terms of sustainability. Justice is in the core of sustainable development, and the city of international justice has the duty to take a step forward in this concern.
Great iniciative. Wish the best!!”

Eric van Dooren
“Een stad aan zee waarin we niet hoeven te vrezen voor natte voeten en waarin bewoners en organisaties samen optrekken om CO2-neutrale stad te worden.”

Lizanne Venema
” Meer kansen/ betaalbare mogelijkheden voor mensen onder het modale inkomen om mee te kunnen doen.”

Robert Vromans
“Minder uitstoot meer groen.
Van uitstel komt afstel.
Divest nu voor de toekomst.
Maak Den haag klimaat  Neutraal.
Concrete plannen zonder uitstel.
Direct invoeren/aankondigen.
Bijv. Geen diesel meer in Den haag.
Corporaties/multinationals extra belasten voor vervuiling.
Stimuleren en investeren in duurzaamheid. Kleine en grote plannen.”

Kelly Merks
“As an American living in The Hague, I am proud to live in a community that takes its climate- and energy-related responsibilities seriously. I am impressed that multiple political parties have come together here to make a positive impact… something my own country has shied away from doing in recent months. Thank you!”

Caroline Ballard
“I will be very proud and relieved when The Hague becomes climate neutral well in advance of 2030. Every decision made by the city should have impact on climate as a major consideration — if a choice damages the chance of limiting warming to 1.5C, the choice must be cancelled.  New opportunities will be met by cities and provinces that embrace fast progress towards a zero-emissions energy system. Let’s go, Den Haag!”

Franciscus Huinink
“Laat het deze verkiezingen nu eindelijk eens fundamenteel gaan over het verduurzamen van onze maatschappij en economie. Mensen hebben vaak de beste bedoelingen, maar zijn kwijt waar en wat zij daar aan kunnen doen. Ik vind zelf dat de politiek erg lang hapert in het knopen doorhakken wat betreft duurzame ontwikkeling in onze samenwerking. In universiteiten (de TU-Delft en Universiteit Leiden) hebben al volledige master opleidingen opgericht die de duurzame transitie aan willen pakken en in goede banen willen leiden. Waarom komt de politiek dan maar niet verder? Is het de angst om zieltjes te verliezen bij mensen die deze verandering niet aan willen gaan? Is het een gebrek aan kennis over waar de verbeteringen nodig zijn? Wordt er zo veel gelobbyt door partijen die geen profeit hebben bij omschakeling? Is het een gebrek aan inbeeldingsvermogen om oplossingen te vinden voor problemen die, als we nog langer treuzelen, ons echt boven het hoofd gaan stijgen? Ik ben benieuwd naar hoe de politiek de structuur gaat bieden om bedrijven, organisaties en individuen de ruimte te bieden om deze innovaties nu eens echt van de grond te laten komen. Ik hoop dat dit pact daarin een leidende rol kan nemen.”

Tom Vesters
“Een goed klimaat is ons leven, en onze toekomst, het ontkennen van klimaatverandering lijdt tot honger en sterfte. Laten we het voortouw nemen.”

Myrthe Beintema
“Omdat ik niet wil stikken door de uitlaatgassen.”

Willem van Gent
“In een wereld waar momenteel klimaatverandering wordt ontkend, kunnen wij met z’n allen laten zien dat wij wél snappen hoe het in elkaar zit.”

Mark de Groot
“Tof plan, helemaal voor!”

Arjen van Aalst
“Geen keuze, moet gebeuren.”

Caroline Verduin
“Een toekomst voor iedereen en schone lucht in heel Den Haag!”

Evert Pruis
“Toen ik jaren geleden ooit de omdenker “we hebben de aarde te leen van onze kinderen” las, trof me die.  En dat doet het nog steeds.
Mijn lief en ik doen wat we kunnen en toch voelt het vaak machteloos. Er is zoveel te doen. De opwarming van one aarde gaat zo snel.
Juist daarom juich ik dit initiatief toe. Hulde! Hulde! Samen kunnen we echt meer dan alleen.”

Quirien Reijtenbagh
“Meer hernieuwbare energie nu!”

Rombout Huisman
“Green is good.”

Jan van den Brink
“Alleen samenwerking, vooral met progressieve partijen kan tot veranderingen leiden.”

Erik Snellink
“Meer groen in Den Haag. Goede subsidieregelingen voor alternatieve energie voor de inwoners van Den Haag.”

Pauline van der Vorm
“Voor een CO2 positieve stad, waar onze kinderen en toekomstige generaties kunnen blijven wonen.”

Guido Beauchez
“De Natuur & Milieu Quicksan schrijft: ‘Daarnaast blijkt dat gemeenten met ambitieuze klimaatdoelen gemiddeld ook hoger scoren op andere indicatoren. Dit klinkt wellicht als een open deur, maar deze constatering geeft aan dat ambities vaak geen loze beloften over toekomstig te voeren beleid zijn. Goede voorbeelden hiervan zijn de koplopers Utrecht, Almere en Groningen. Het stellen van zo’n doel blijkt een goede basis te bieden voor concrete gemeentelijke plannen, die vervolgens ook in werking worden gesteld.’

Den Haag staat van de 42 gemeenten op plek 21. Dat is pover, voor een van de vier grootste steden van Nederland. Met het Haags Klimaatpact hebben we een ambitie en een doel. Gaan we dat de komende college-periode beleid-in-uitvoering maken?”

Wilbert Schouten
“Maak Den Haag minder fietsvijandig, groener en koeler.”

Milan Assies
“Goed bezig! Grootste uitdaging van onze tijd.”

Andreas Dijk
“Een beleid waarbij openbare ruimte toekomstgericht wordt ingericht, dus met veel biodiversiteitstimulerend, hitte-eilandenbestrijdend groen en meer wateropslag i.p.v. snelle afvoer door het riool. Voor zover (platte) daken het bouwtechnisch aankunnen zullen die moeten worden vergroend.”

Danielle van Son
“Den Haag klimaatneutraal is het uiteindelijke streven!”

Melissandre Naud
“Bij deze onderteken ik het klimaatpact welke tracht de gemeente Den Haag klimaatneutraal te maken.”

Daniël Otter
“Laat maar komen!”

Ward Oranje
“Milieukosten doorberekenen!”

Lizet van Kempen
“Alle betegelde tuinen beplanten om natuurlijke afwatering te bevorderen en temperatuur in de stad naar beneden te krijgen.”

Niels van de Berge
“De afgelopen 5 jaar heb ik samen met jongeren en boeren in Bangladesh gewerkt aan het opvangen van de klimaatklappen. Hier praten we erover, daar is het keiharde realiteit. Eind 2017 zag ik met m’n eigen ogen hoe huizen, scholen en toiletten waren weggespoeld. Voor de zoveelste keer helaas.

Ik heb mijn Bengalese vrienden beloofd er vanuit Nederland alles aan te doen om de klimaatcrisis aan te pakken. Belofte maakt schuld. Ik hoop van harte dat het Klimaatpact straks na 21 maart in beleid wordt omgezet!”

Oscar Hulscher
“Ik wil dat we trots kunnen zijn op ons land, Nederlandse politiek en Nederlandse bedrijven. Omdat ze het onderste uit de kan halen om innovatief en snel klimaatneutraal te worden.”

Liesbeth Brouwer
“Heel blij met dit initiatief van Den Haag!”

Alwin Brettschneider
“Pak alle aspecten van vervuiling en verspilling aan.”

Sigrid Hettinga
“Goed initiatief. Neem ook de input van kinderen mee!”

Stephan Lichtendahl
“Alleen elektrische scooters op het fietspad. Subsidie voor elektrische auto’s. Groen Den Haag.”

Ineke Kooij
“Alleen nog maar doen wat goed is voor het klimaat en wat niet goed is niet meer doen.”

Ernst Vuyk
“Mijn wens is dat Den Haag ervoor zorgt dat de hele randstad en andere steden, met name ook Rotterdam (die het grootste deel van de energieverbruiksruimte én met de provincie zo’n 25% van het huishoudelijk energieverbruik van heel nederland voor haar rekening neemt) met 0,25 Mton per jaar weet terug te dringen.”

Petra Overbeek
“Ik hoop dat het bewustwordingsproces dat we nu aan het klimaat moeten gaan werken  niet meer te stoppen is.”

Petra Borsboom
“Voor een ambitieus klimaat- en milieubeleid.”

Gerard van Drielen
“Den Haag klimaatneutraal: goed streven!”

Linda Vosjan 
“Echt super dit pact. Heel knap en een voorbeeld voor iedereen om dit in de eigen gemeente ook voor elkaar te krijgen.”

Hanneke Lemstra
“Mijn wens is harmonie tussen de mensen en de aarde. Geen uitbuiting meer, geen gedrang.”

Theo Vroomans
“Meer groen
Tast niet langer parken aan (Koekamp)
Laat oude bomen staan (Revis)
Minder verkeer in de stad
Meer elektrisch vervoer
Gratis openbaar vervoer.”

Fred Vorstman
Een beter klimaat begint bij ons zelf!

Sam Hendriks
“Succes.”

Servan Schreiber
“Als de figuren boven die aan de touwtjes trekken inderdaad het belang zouden inzien van een beter en schoner milieu voor het bestaan of de ondergang van de mensheid… Maar helaas zien ze de ernst niet en denken ze dat het wel los loopt en weegt men het af tegen kapitaal en eigen belangen die slechts een korte tijd duren. Alle technieken en middelen bestaan al of zijn al uitgevonden, maar de figuren met de touwtjes met miljarden op hun rekeningen zijn zo verslaafd aan hun kapitaal en investeren niet dit kapitaal in het belang van de mensheid, zelfs niet in het belang van hun eigen nageslacht.”

Piet Driest
“Hoe ambitieuzer, hoe beter!”

Marcel Izeboud
“Ik wens dat mijn gemeente Goes dit voorbeeld uit Den Haag volgt.  En ik hoop dat er veel voedselbossen komen on Nederland.”

A.R.V. Zuurveen
“We hebben een gezamelijk belang in gezonde wetenschap.”

Kim van Strien
“Goed bezig!

Mariëtte van der Kooij
“Voor ons nageslacht hopen wij dat zij net als hun kinderen nog lang mogen genieten van deze mooie aarde. Financiële rijkdom haalt het niet bij de rijkdom die we zo dichtbij kunnen zouden kunnen zien, maar waar zo vaak aan wordt voorbij gegaan.”

Resi Kersten
“Dit klimaat pact is de minimum-eis, liefst nog meer!”

Martijn Schackmann
“Maak serieus werk van de transitie naar een eerlijke samenleving.”

Will Eisinga
Den Haag gasvrij, gasnet vrij, fossielvrij.
1 inductiekoken
2 luchtwarmtepomp
3 warmwaterbuffervat.

Geen warmtenet, geen biogas.
Gemeentelijke laadpalen met zonnestroom van agrovoltaic energieboeren met panelen. 1 hectare / 1 miljoen kWh p j/ 6 miljoen km met EV / 500.000 opbrengst per hectare. zonnepanelen.

Marijke Smit
“Sta paraat voor het klimaat!”

Sander Brinkman
“Klimaatverandering willen we niet. Veranderen wel!”

Frank Poppe
“Houd bij elk besluit rekening met dit pact!”

Jan Marijnissen
“Wij gaan voor maximale besparing.”

Lynn van Leersum
“Het lijkt mij schitterend om te leven in een stad met schone lucht, betaalbare duurzame alternatieven voor gas en electriciteit, veel ruimte voor de fiets en electrisch OV en veel groen! Ik doe zelf mijn best en word graag gesteund door een gemeente met toekomstvisie.”

Linda
“Meer groen in de binnenstad, minder auto’s in de binnenstad, parkeren in parkeergarages voor bewoners stimuleren, openbaar vervoer gratis.”

Lowie van Liere
“Een beter klimaat voor onze kinderen en kleinkinderen, 1,5 graden stijging mondiale temperatuur moet maximaal zijn. Minder is beter.”

Herma Evertse
“Zonnecollectoren op het dak.”

Jannie Ros
“Stap met je luie kont van je brommer af, kom uit je auto, fiets je warm en trek thuis een trui aan!”

P. van Leusden
“Geen aantasting meer van onze Haagse parken en recreatiegebieden.”

Maarten Rauws
“Ik spreek hierbij mijn steun uit voor het Haagse Klimaatpact.”

Wouter Snoeijers
“Een beter beleid voor parkeren en laadpalen!”

Paul vanWinden
“Het zou fantastisch zijn als Den Haag voorop gaat lopen in de versnelling van de duurzaamheid en daarmee tevens de lokale nieuwe economie vooruit helpt!”

Jeroen Smit
“Mijn wens is dat de woningcorporaties in plaats van “moeten” gaan WILLEN deelnemen aan de transitie van hun woningbestand naar een fossielvrij energiebeheer van hun woningen.”

Ida Cazemier
“Beter laat dan nooit…. Op naar een gezond klimaat.”

Maartje Muskens
“Haags Klimaatpact, goede actie. Hulde! Eén wens: de gemeente zou verhuurders dienen te verplichten hun woningen te isoleren. Door bv. het installeren van (drie)dubbel glas.”

Loes Keijsers
“Met hart en ziel, met hoofd, handen en voeten, zelf en met anderen, zal ik me inzetten om de doelen van het Haags Klimaatpact te bereiken, voor nu al en vooral ook voor later.”

Anne-Rieke Oskamp
“Laat als regeringsstad het goede voorbeeld zien en werk met ambitie aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030. We moeten nu aan de slag hiermee, morgen is te laat.”

R.J. van der Spek

“Ik wens dat we ophouden met investeren in autowegen en na 100 jaar eindelijk eens volop inzetten op openbaar vervoer. Meer wegen betekent meer auto’s en dus meer uitstoot CO2. En de vleestaks moet natuurlijk komen samen met belastingverlichting op groenten.”

Anneke Rooth
“Ik wens dat alle Hagenezen en Hagenaren, jong en oud, de mogelijkheid hebben en houden om ambitieuze duurzame keuzes te maken en daar in gestimuleerd worden.”

Kirsten van den Hul
“Topinitiatief!”

Koen Vredebregt
“Mooi ambitie, snel aan de slag!”

Irene Hadjidakis
“Nu of nooit.”

Willem Hoogerburg
“Geen afval meer.”

Hannah Bossers
“Moge er vele solar skelters rijden door het prachtige Haagse.”

Lennart van der Linde
“Klimaatneutraal in 2030: het is nodig, en het kan als we het willen.”

Naomi
“Klimaatverandering zo veel mogelijk minimiseren en eindelijk klimaat boven economische groei op de agenda zetten.”

Mayke
“Toekomst.”

Rob van Putten
“Ik verwacht na de verkiezingen van onze politici een heel stevig College-akkoord om het Klimaatpact handen en voeten te geven. Klimaat moet het leidende thema worden!”

Daniëlla Gidaly
“Ik zie ook graag (opslag-) oplossingen op lokaal niveau en zo veel mogelijk off grid oplossingen, zodat we niet alleen minder afhankelijk worden van fossiel, maar ook van internet. Een Ddos aanval en mijn huis bevriest.”

David Westsson (kandidaatsraadslid GroenLinks)
“Het Haagse Klimaatpact is een inspirerend voorbeeld van ambitieuze doelen, die we met elkaar kunnen – en natuurkundig moeten – afspreken om de enorme maatschappelijke en economische kosten van klimaatveranderingen tegen te gaan. Het is ook een kans om ons energiesysteem en onze samenleving veiliger en veerkrachtiger te maken EN bewoners werk en/of meer control over hun eigen energie te scheppen.”

Yvon Schijf
“Groen Den Haag.”

Willem Minderhout
“De klimaatcrisis biedt de kans om de wereld schoner, groener en dus mooier te maken. Laten we die kans pakken!”

Kai Yin Or
“Ik hoop dat milieuvriendelijke maatregelen (zoals zonnepanelen en groene daken, biologisch vlees) betaalbaar wordt voor iedereen zodat de impact ook groter wordt.”

Anne Maljaars (Den Haag Fossielvrij)
“De stad geeft een sterk mandaat aan de partijen en onderhandelaars. Het besef van urgentie is er, de woorden staan op papier, nú is de tijd om tot daden over te gaan!”

Tobias Dander
“Ik wens de partijen de moed toe om na de verkiezingen met kracht de energietransitie op te pakken. Dat betekent dus dat er een klimaatwethouder komt, met extra menskracht en extra geld. Het is een mega-opgave die we met de juiste aanpak kunnen tackelen. Maar we mogen niet langer aarzelen!”

Rutger Broer
“Den Haag kan naast de internationale stad van vrede en recht ook een koploper worden op het gebied van duurzaamheid! Met gebundelde krachten realiseren we een schoon, circulair en toekomstbestendig 2030.”

Dick van der Toorn
“Ik wens dat partijen ook na de verkiezingen met dezelfde intentie doorgaan. Niet aankomen met ‘Onze partij wilde het ook o zo graag, maar we moesten echt consessies doen om compromissen te sluiten, om op andere vlakken winst te behalen’. Dit pact heeft nu de hoogste prioriteit! Op naar een klimaatneutraal en fossielvrij Den Haag!”

Esther Punte
“Mission zero here we come!”

Ton Kapitz
“Ik wens meer groene daken en groene schoolpleinen. Zoveel mogelijk grachten terug. Stoppen met het onnodig kappen van bomen. Minder parkeergarages in het centrum, te beginnen met de sloop van de parkeergarage Veerkade. Stoppen met oudejaarsvreugdevuren op het strand en een compleet vuurwerkverbod.”

Marleen Mulder
“Ik wens dat ik deze stad nog mooier zal achterlaten dan dat ik haar heb aangetroffen.”

Christiaan van Oeveren
“Zorg ervoor dat het energetisch renoveren van woningen versnelt! Neem belemmeringen voor grondig renoveren weg (bij het natuurlijke moment van verhuizen) door ingerichte appartementen beschikbaar te stellen waar mensen een paar dagen of weken kunnen verblijven als ze hun woning gaan verbouwen. Zet in op mobiliteitsvormen die klimaatneutraal zijn en weinig openbare ruimte innemen.”

Corien de Klo
“Fijn als de Haagse kindertjes van nu ook later nog opgelucht kunnen (blijven) ademhalen.”

Edith Innemee
“Veel succes met dit mooie initiatief !”

Wimar Bolhuis (kandidaatraadslid PvdA)
“Groen moet je doen.”

Andrea
“Ik steun het Klimaatpact volledig!”

Leo Oorschot
“Ik wens een college met visie en daadkracht.”

Rowdy Boeyink
“Ik wens dat het nieuwe college dit pact gaat uitvoeren vanaf dag 1!”

Ja, ook ik steun het Haags Klimaatpact!

Ik spreek mijn steun uit namens:

Deel deze pagina via: